Ajutor

Noua traducere în limba românã

Reglementări privind curăţia adunării

1 Nici un om care este castrat prin zdrobire sau tăiere să nu intre în adunarea Domnului.
2 Bastardul să nu intre în adunarea Domnului, nici chiar cei din a zecea generaţie a lui să nu intre în adunarea Domnului.
3 Amonitul sau moabitul să nu intre niciodată în adunarea Domnului, nici chiar cei din a zecea generaţie a lor să nu intre în adunarea Domnului,
4 fiindcă nu v-au întâmpinat cu pâine şi cu apă pe drum, la ieşirea voastră din Egipt şi l-au adus împotriva voastră pe Balaam, fiul lui Peor, din Aram-Naharayim1 pentru a vă blestema.
5 Dar Domnul, Dumnezeul vostru, nu a vrut să-l asculte pe Balaam, ci a schimbat blestemul în binecuvântare, pentru că Domnul, Dumnezeul vostru, vă iubeşte.
6 Să nu contribui nici la fericirea lor, nici la bunăstarea lor2, în toate zilele vieţii tale, pentru totdeauna.
7 Să nu-l dispreţuieşti pe edomit, căci este rudă cu tine. Să nu-l dispreţuieşti pe egiptean, pentru că ai fost străin în ţara lui.
8 A treia generaţie de copii care li se vor naşte vor putea să intre în adunarea Domnului.
9 Când veţi înainta cu oştirea împotriva duşmanilor voştri, să vă feriţi de orice lucru rău.
10 Dacă vreunul din voi va fi necurat din cauza unei întâmplări din timpul nopţii, să iasă din tabără şi să rămână acolo.
11 Seara să se spele în apă, iar după asfinţitul soarelui să se reîntoarcă în tabără.
12 Să aveţi un loc în afara taberei şi acolo să ieşiţi.
13 Printre uneltele voastre să aveţi şi o lopată cu care să săpaţi în locul din afara taberei, ca să vă acoperiţi murdăriile.
14 Căci Domnul, Dumnezeul vostru, merge în mijlocul taberei voastre ca să vă ocrotească şi să vi-i dea în mâini pe duşmanii voştri. Prin urmare, tabăra voastră va trebui să fie sfântă, ca El să nu vadă nimic necurat la voi şi să se întoarcă de la voi.

Diferite reglementări

15 Să nu-l daţi înapoi stăpânului său pe sclavul care se va refugia la voi.
16 Să locuiască la voi, în mijlocul vostru, în locul pe care îl veţi alege, în una din cetăţile voastre, acolo unde îi va plăcea. Să nu-l asupriţi.
17 Să nu existe printre femeile din Israel nici o prostituată şi să nu existe printre bărbaţii din Israel nici unul care practică prostituţia.3
18 Să nu aduci în Casa Domnului, Dumnezeul tău, câştigul unei prostituate sau al unui sodomit4, ca împlinire a unui jurământ, căci şi unul şi celălalt sunt o urâciune înaintea Domnului, Dumnezeul tău.
19 Să nu iei dobândă de la cel din poporul tău: nici pentru argint, nici pentru mâncare, pentru nimic care se împrumută cu dobândă.
20 De la străin vei putea lua dobândă, dar de la fratele tău să nu iei, pentru ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvânteze în tot ce vei face, în ţara în care vei intra ca s-o stăpâneşti.
21 Dacă vei face un jurământ Domnului, Dumnezeul tău, să nu întârzii să-l împlineşti, fiindcă Domnul, Dumnezeul tău, cu siguranţă te va întreba de el şi vei fi vinovat de păcat.
22 Dacă te vei feri să faci un jurământ, nu vei păcătui.
23 Să păzeşti şi să împlineşti tot ce-ţi va ieşi de pe buze, deoarece jurământul pe care l-ai făcut Domnului, Dumnezeul tău, cu însăşi gura ta, l-ai rostit de bunăvoie.
24 Dacă vei intra în podgoria semenului tău, vei putea mânca câţi struguri doreşti, până te vei sătura, dar să nu iei şi în coşul tău.
25 Dacă vei intra în aria semenului tău, vei putea culege cu mâna spice de grâu, dar nu vei putea secera în aria lui.
1 <footnote>23:4NV Mesopotamiei</footnote>
2 <footnote>23:6 În ideea de a nu încheia tratate de alianţă şi prietenie</footnote>
3 <footnote>23:17 Interdicţia se referă aici la prostituţia sacră, practică întâlnită în religiile antice</footnote>
4 <footnote>23:18 Ebr.: câine, cuvânt asociat adesea cu impuritatea spirituală sau morală</footnote>
© 2018 ERF Medien