NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Noua traducere în limba românã

1 Cuvintele lui Amos, unul dintre păstorii din Tekoa, – ceea ce a văzut el cu privire la Israel, pe vremea lui Uzia, regele lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Iehoaş1, regele lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului.
2 El a zis: „Domnul răcneşte din Sion şi glasul Lui se aude din Ierusalim. Păşunile păstorilor jelesc2, iar vârful Carmelului este uscat.

Judecată împotriva vecinilor lui Israel: împotriva Aramului

3 Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a treierat Ghiladul cu treierătoarea de fier.
4 Voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui fortăreţele lui Ben-Hadad.
5 Voi sfărâma zăvoarele Damascului; îl voi nimici pe cel ce locuieşte3 în câmpia Aven şi pe cel ce ţine sceptrul în Bet-Eden. Poporul lui Aram va merge în captivitate la Chir, zice Domnul.»

Judecată împotriva Filistiei

6 Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a dus în exil comunităţi întregi, ca să le dea pe mâna Edomului.
7 Voi trimite foc în zidurile Gazei, care îi va mistui fortăreţele.
8 Îl voi nimici pe locuitorul din4 Aşdod şi pe cel ce ţine sceptrul în Aşchelon, Îmi voi întoarce mâna împotriva Ekronului, iar rămăşiţa filistenilor va pieri, zice Stăpânul Domn.»

Judecată împotriva Tirului

9 Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a dus în exil comunităţi întregi, dându-le Edomului şi nu şi-a adus aminte de legământul frăţesc5.
10 Voi trimite foc asupra zidurilor Tirului, care îi va mistui fortăreţele.»

Judecată împotriva Edomului

11 Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că l-a urmărit cu sabia pe fratele său, înăbuşindu-şi îndurarea, pentru că s-a lăsat mereu condus de mânie şi nu şi-a înăbuşit furia.
12 Voi trimite foc în Teman, care va mistui fortăreţele Boţrei.»

Judecată împotriva amoniţilor

13 Aşa vorbeşte Domnul: «Pentru trei nelegiuiri ale amoniţilor, ba chiar pentru patru, nu-Mi voi retrage mânia, pentru că a spintecat pântecele femeilor însărcinate din Ghilad, ca să-şi lărgească hotarul.
14 Voi aprinde un foc pe zidurile Rabei, care îi va mistui fortăreţele în mijlocul strigătelor de război din ziua bătăliei, în mijlocul vijeliei din ziua furtunii.
15 Regele6 lor va merge în exil împreună cu căpeteniile sale», zice Domnul.
1 <footnote>1:1 Vezi Zah. 14:5</footnote>
2 <footnote>1:2 Sau: se usucă</footnote>
3 <footnote>1:5Aven înseamnă nelegiuire</footnote>
4 <footnote>1:8 Sau: pe cel ce stăpâneşte în (sau: pe regele din)</footnote>
5 <footnote>1:9 Vezi 1 Regi 5:1, 12</footnote>
6 <footnote>1:15 Sau: Milcom (Moleh, zeul suprem al amoniţilor); ebr.: Malcam</footnote>
© 2019 ERF Medien