Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Her begynner den vidunderlige historien om Jesus Messias, Guds Sønn.
2 I boken som er skrevet av profeten Jesaja, forkynte Gud at han ville sende sin Sønn til jorden og at en spesiell utsending først skulle komme og forberede hans komme.
3 «Denne utsendingen skulle leve i ødemarken,» sa Jesaja, «og han skulle formane folket til å leve rett, så de kunne være rede til Herrens komme.»

DØPEREN JOHANNES

4 Denne budbæreren var døperen Johannes. Han levde i ødemarken og lærte at alle skulle bli døpt. Dette skulle være beviset på at de hadde bestemt seg for å vende synden ryggen, slik at Gud kunne tilgi dem.
5 Folk fra Jerusalem og hele Judea reiste ut i ødemarken for å se og høre Johannes. Når de bekjente sine synder, døpte han dem i elven Jordan.
6 Klærne til Johannes var vevd av kamelhår, og han gikk med et lærbelte. Gresshopper og vill honning var maten han spiste.
7 Her er et eksempel på hvordan han forkynte:«Det kommer snart en som er mye større enn jeg, så mye større at jeg ikke engang er verdig til å være slaven hans.
8 Jeg døper dere med vann, men han skal døpe dere med Guds Hellige Ånd!»
9 Så en dag kom Jesus fra Nasaret i Galilea, og han ble døpt av Johannes i elven Jordan.
10 I samme øyeblikk som Jesus kom opp av vannet, så han himlene åpne, og den Hellige Ånd kom ned over ham som en due.
11 En røst fra himmelen sa: «Du er min elskede Sønn, du er min glede.»
12-13 Nå drev den Hellige Ånd Jesus ut i ørkenen. I førti dager ble han fristet av Satan. Han holdt til blant ville dyr, og englene tjente ham.
14 Senere, etter at Johannes var blitt arrestert av kong Herodes, drog Jesus til Galilea for å forkynne Guds evangelium.
15 «Endelig er tiden inne,» forkynte han. «Guds rike er nær! Vend om fra syndene deres og ta imot disse gode nyhetene.»

DE FØRSTE DISIPLENE

16 En dag da Jesus gikk langs Galileasjøen, så han Simon Peter og broren hans Andreas fiske med garn. De var fiskere av yrke.
17 Jesus ropte ut til dem: «Kom, følg meg! Jeg vil gjøre dere til menneskefiskere!»
18 Straks forlot de garnene og gikk sammen med Jesus.
19 Litt lenger borte på stranden så han sønnene til Sebedeus, Jakob og Johannes, i en båt. De holdt på å bøte garn.
20 Han kalte på dem også, og straks forlot de sin far, Sebedeus, som var i båten sammen med leiefolkene og fulgte Jesus.
21 Jesus og vennene hans kom nå til byen Kapernaum, og lørdag morgen gikk de til det jødiske gudstjenestehuset ? synagogen. Jesus tok ordet og underviste folket.
22 Forsamlingen var overrasket over prekenen hans, for han talte med autoritet og forsøkte ikke å bevise det han sa ved sitater fra andre ? helt ulikt det de var vant til å høre.

FORSKJELLIGE MENNESKER BLIR HELBREDET

23 En mann som var besatt av en ond ånd, var til stede og begynte å rope:
24 «Hvorfor bryr du oss, Jesus fra Nasaret ? du er kommet for å ødelegge oss! Jeg vet hvem du er ? den hellige Guds Sønn!»
25 Jesus befalte straks at den onde ånden skulle tie og fare ut av mannen.
26 Den urene ånden rev og slet i mannen og skrek da den forlot ham.
27 Forundringen var stor i forsamlingen, og de begynte å snakke om det som var skjedd.«Hva slags ny religion er dette?» spurte de opphisset. «Til og med de onde åndene lyder befalingene hans!»
28 Nyheten om det han hadde gjort, spredte seg raskt over hele den delen av Galilea.
29-30 Da Jesus forlot synagogen, gikk han og disiplene hjem til Simon Peter og Andreas. Svigermoren til Simon Peter lå til sengs med høy feber. De fortalte straks Jesus hvordan det var fatt med henne.
31 Han gikk bort til sengen hennes, grep henne ved hånden og hjalp henne til å sitte opp. I samme øyeblikk forlot feberen henne, og hun stod opp og laget i stand et måltid for dem.
32-33 Ved solnedgang var det fullt av syke og åndsbesatte mennesker på gårdsplassen. De var blitt ført til Jesus for at han skulle helbrede dem, og en veldig skare av mennesker fra hele byen Kapernaum var samlet utenfor døren for å se på.
34 Jesus helbredet en mengde syke mennesker den kvelden, og han befalte mange onde ånder å fare ut av sine offer. (Men han nektet dem å si noe, for de visste hvem han var.)
35 Neste morgen var han oppe lenge før det grydde av dag, og han gikk alene ut i ødemarken for å be.
36-37 Senere gikk Simon Peter og de andre ut for å lete etter ham, og de sa til ham: «Alle spør etter deg.»
38 Men Jesus svarte: «Vi må fortsette til andre byer. Jeg må forkynne der også, for det er derfor jeg er kommet.»
39 Så drog Jesus omkring i hele provinsen Galilea og forkynte i synagogene og befridde mange fra den makt de onde åndene hadde over dem.
40 En gang kom en spedalsk og knelte foran ham og bad om å bli helbredet. «Hvis du vil, kan du gjøre meg frisk igjen,» bad han.
41 Jesus var full av medynk, han rørte ved ham og sa: «Det vil jeg. Bli frisk!»
42 Straks var spedalskheten borte ? mannen var helbredet.
43-44 Jesus sa da strengt til ham: «Gå straks og la deg undersøke av den jødiske presten. Stans ikke for å snakke med noen på veien. Ta med deg det offeret Moseloven har bestemt for en spedalsk som blir helbredet, slik at alle har bevis for at du er frisk igjen.»
45 Men da mannen gikk sin vei, begynte han å rope ut de gode nyhetene om at han var blitt helbredet. Snart var Jesus omringet av folk. Han kunne ikke dra inn i noen by, men måtte bli ute i ødemarken. Og fra alle kanter kom det folk til ham.
© 2019 ERF Medien