Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1-2 Kjære Teofilus:Det er jo allerede skrevet flere beretninger om Kristus. Både disiplene og andre øyenvitner har fortalt videre det de hørte og så, og dette har dannet grunnlag for det som senere ble skrevet ned.
3-4 Nå har jeg gått nøye gjennom alle disse opplysningene, ? fra først til sist. Etter nøye gransking sender jeg dem videre til deg. Du kan være helt sikker på at det du er blitt undervist i er sant.

EN ENGEL ÅPENBARER SEG FOR SAKARJA

5 Da Herodes var konge i Judea, levde det en jødisk prest som het Sakarja. Han tjente i templet og var medlem av Abia's arbeidsgruppe. Prestene var delt i grupper som gjorde tjeneste i templet til forskjellige tider. (Kona hans, Elisabet, kom også fra en jødisk presteslekt. De var begge etterkommere av Aron).
6 Både Sakarja og Elisabet var gudfryktige mennesker. De prøvde virkelig å følge budene til punkt og prikke.
7 Nå var de gamle begge to, men de hadde ingen etterkommere. Elisabet kunne ikke få barn.
8-9 Det jeg skal fortelle om nå, hendte den uken Sakarja og hans arbeidsgruppe hadde tjenesten i templet. Prestene trakk som vanlig lodd om hvem som skulle brenne røkelse på alteret inne i det aller helligste. Denne gangen var det Sakarja som fikk den store æren.
10 På samme tid stod en stor folkemengde utenfor templet og bad. De gjorde alltid det når denne ofringen fant sted.
11-12 Mens Sakarja stod og ofret, fikk han øye på en engel til høyre for alteret. Han skvatt til og ble virkelig skremt.
13 Men engelen sa: «Ikke vær redd, Sakarja! Jeg kommer for å fortelle at Gud har hørt bønnene dine. Elisabet kommer til å få en sønn, og du skal gi ham navnet Johannes.
14 Dere kommer til å bli så glade begge to, og mange, mange skal glede seg sammen med dere.
15 Johannes skal være en Guds mann. Han skal aldri smake vin eller annen sterk drikke. Men han skal være fylt av den Hellige Ånd fra før han blir født.
16-17 Han skal føre mange jøder tilbake til Herren sin Gud. Johannes vil få en sterk ånd og stor, stor kraft, ? akkurat som profeten Elia hadde da han levde. Ja, han skal forberede hele folket på at Messias en dag skal komme. Guds folk skal igjen lære å elske Herren og leve etter hans vilje.»
18 Sakarja svarte engelen: «Dette er jo helt umulig! Jeg er en gammel mann, og kona mi er også langt oppe i årene.»
19 «Jeg er Gabriel,» erklærte engelen. «Jeg har min plass foran Guds ansikt. Det er ham som har sendt meg for å fortelle dette.
20 Men du trodde meg ikke, og derfor kommer du til å bli stum. Det vil ikke komme ett ord ut av munnen din før barnet er født. Du skal få se at alt jeg har sagt kommer til å gå i oppfyllelse.»
21 Utenfor templet stod folket og ventet på at Sakarja skulle komme ut igjen. De kunne ikke skjønne hvorfor han ble så lenge.
22 Men da presten endelig kom ut, kunne han ikke si ett ord til folket. De forstod at han måtte ha hatt et syn der inne i templet.
23 Sakarja ble i templet og utførte pliktene sine helt til uken var gått. Først da reiste han hjem til Elisabet.
24 Rett etterpå ble hun med barn, og hun levde i stillhet de neste fem månedene.
25 «Herren er god,» jublet Elisabet. «Nå trenger jeg ikke skamme meg lenger. Alle vil forstå at jeg skal ha barn.»

BARNET BLIR LOVT

26-27 En måned senere sendte Gud engelen Gabriel til Nasaret. Det bodde en ung pike som het Maria i denne landsbyen. Hun var forlovet med Josef, og han kunne føre slekten sin tilbake til kong David.
28 Gabriel viste seg for Maria og sa: «Jeg hilser deg, Maria. Du har fått nåde fra Gud. Herren er med deg.»
29 Maria ble både forvirret og redd. Hun kunne ikke skjønne hva engelen mente.
30-31 Men Gabriel skjønte hvordan hun hadde det. «Ikke vær redd, Maria,» trøstet han. «Du skal få oppleve en stor glede. Ganske snart vil du oppdage at du er med barn. Du kommer til å føde en gutt, og han skal hete Jesus.
32-33 Sønnen din vil ikke bli noen vanlig gutt. Han skal kalles Guds sønn, og Gud selv skal gi ham Davids trone. Han skal herske over Israel til evig tid, og det skal ikke være noen grense for riket hans.»
34 Maria undret seg, og hun måtte spørre engelen: «Hvordan skal jeg kunne få barn? Jeg har jo aldri vært sammen med noen mann på den måten?»
35 Da svarte engelen: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Guds kraft skal omslutte deg. Derfor vil også barnet som blir født være hellig, og han skal kalles Guds sønn.
36 Du husker hva de kalte kusinen din, Elisabet? Hun som fikk tilnavnet 'den barnløse' er allerede seks måneder på vei med et barn.
37 Gud gir ikke et eneste løfte uten at han også innfrir det!»
38 «Jeg vil være Herrens tjenerinne,» sa Maria, da hun hadde hørt alt dette. «Jeg vil gjøre det Gud vil. Så må Gud selv la det gå i oppfyllelse.» Da Maria hadde sagt dette, ble engelen borte.
39-40 Få dager senere reiste Maria opp til fjellbygdene, der Elisabet og Sakarja bodde. Hun måtte hilse på kusinen sin og se hvordan hun hadde det.
41 I samme øyeblikk som Maria hilste sin kusine, Elisabet, rørte barnet på seg. Elisabet ble fylt av den Hellige Ånd, og hun ropte lykkelig til Maria:
42 «Du er rikt velsignet av Gud, ? mer enn noen annen kvinne. Også barnet du bærer er under Guds velsignelse.
43 Det er en stor ære at du som er min Herres mor, kommer på besøk til meg.
44 Da jeg hørte stemmen din, begynte barnet å hoppe av glede.
45 Fordi du trodde det Herren sa til deg, har han gitt deg denne store velsignelsen.»
46 Maria svarte i stor glede:«Jeg priser Herren!
47 Jeg gleder meg i Gud, min frelser!
48 Han la merke til sin lille tjenestepike. Nå skal slekt etter slekt vite at Gud har velsignet meg.
49 Han, som er mektig og hellig, har gjort så store ting mot meg.
50 Guds nåde skal vare fra slekt til slekt, ? den skal hvile over alle som frykter Herren.
51 Guds mektige arm har stor kraft. Han sprer alle dem som er stolte og hovmodige.
52 Han river fyrster ned fra tronene og opphøyer alle de små.
53 Han gir gode gaver til dem som er sultne, men de rike må gå sin vei med tomme hender.
54 Han hjalp sin tjener, Israel! Han har ikke glemt løftet om at han vil være barmhjertig.
55 For han lovte at han ville være nådig mot Abraham og barna hans til evig tid.»
56 Maria ble hos Elisabet omkring tre måneder. Så drog hun tilbake til sitt eget hjem.

DØPEREN JOHANNES BLIR FØDT

57 Ikke lenge etter var ventetiden over for Elisabet, og hun fødte en gutt.
58 Ryktet spredte seg fort til naboer og venner, og alle gledet seg sammen med henne.
59 Da gutten var åtte dager gammel, kom slektninger og venner for å være med på omskjærelsesseremonien. De var sikre på at den lille skulle kalles Sakarja etter faren.
60 Elisabet overrasket dem alle da hun sa: «Barnet skal hete Johannes».
61 «Johannes?» Folk undret seg og protesterte. «Det er da ingen i slekten som heter Johannes.»
62 De snudde seg mot Sakarja. Ved hjelp av tegn prøvde de å si hva gutten skulle hete.
63 Sakarja gav tegn til at han ville ha en tavle. Det ble stor undring da de så hva han hadde skrevet: «Guttens navn er Johannes.»
64 I samme øyeblikk kunne Sakarja snakke igjen, og han begynte å prise Gud.
65 Alle undret seg. Det tok ikke lang tid før folk rundt i fjellbygdene visste hva som hadde hendt.
66 De tenkte mye på dette og sa til hverandre: «Skal tro hva det kommer til å bli av dette barnet? Det er jo tydelig at Gud holder sin hånd over ham på en helt spesiell måte.»
67 Sakarja ble fylt med den Hellige Ånd, og han kom med denne profetien:
68 «Priset være Herren, Israels Gud. Han er kommet til folket sitt, og han har forløst det.
69 Han sender oss en mektig frelser fra Davids kongelige slekt.
70 Dette lovte profetene for lenge, lenge siden,
71 og frelseren skal redde oss fra alle dem som hater oss og vil oss vondt.
72-73 Herren har vært full av nåde mot Abraham og de andre forfedrene våre. Han husket det han hadde lovt,
74 og vi skal få lov til å tjene Gud uten å være redde.
75 Herren gjør oss hellige og rettferdige, og vi skal få leve med Herren alle våre dager.
76 Du, min sønn, skal være profet for den hellige Gud, for du skal rydde vei slik at Messias kan komme.
77 Du skal fortelle Guds eget folk hvordan de skal få tilgivelse for syndene sine.
78 De skal få lære at Gud er en barmhjertig Gud, og at han vil la sitt lys skinne for menneskene.
79 De som sitter i mørket og i dødens skygge skal se Guds lys, og de skal bli ført på fredens vei.»
80 Den lille gutten vokste opp og ble mann, og han lærte å elske Gud. Han bodde ute i ødemarken helt til den dagen han skulle stå fram for Israelsfolket og fortelle at Messias skulle komme.
© 2019 ERF Medien