Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Kjære kristne venner i Efesos, dere som alltid er trofaste mot Herren: Det er Paulus som skriver til dere, valgt ut av Gud til å være Jesu Kristi budbærer.
2 Må nåde og fred fra Gud vår Far og Jesus Kristus, vår Herre, være med dere.
3 Vi vil prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som har velsignet oss med hver eneste velsignelse i himmelen fordi vi tilhører Kristus.

GUDS STORE PLAN

4 For lenge siden, før han skapte verden, utvalgte Gud oss i Kristus til å tilhøre ham. Han bestemte da at han skulle gjøre oss hellige i sine øyne. Uten en eneste feil, skulle vi stå for ham, overøst med hans kjærlighet.
5 Hans uforanderlige plan har alltid gått ut på at han skulle vinne oss som sine egne barn ved å sende Jesus Kristus for å dø for oss. Og dette gjorde han fordi han ville det!
6 All pris tilhører Gud for denne hans vidunderlige godhet mot oss. Hans nåde er øst ut over oss fordi vi tilhører hans kjære, elskede Sønn.
7 Så overstrømmende er Guds godhet at han tok bort alle våre synder ved sin Sønns blod. Ved ham er vi frelst,
8 og han har øst ut over oss av sin nådes rikdom. Han har gitt oss både visdom og forstand.
9 Gud hadde for lenge siden lagt sin plan om å sende Kristus. Men til nå har hans vilje vært hemmelig for oss.
10 Når tiden var inne, ville han fullføre sin frelsesplan og samle oss alle i Kristus.
11 På grunn av det Kristus har gjort har vi fått del i arven fra Gud. Dette er en del av Guds suverene plan. Vi er fra begynnelsen utvalgt til å være hans, og alt skjer nøyaktig som han bestemte.
12 Guds hensikt var at vi skulle prise Gud og gi ham ære for at han gjør disse mektige tingene. Vi var de første til å stole på Kristus.
13 På grunn av det Kristus gjorde, er også alle dere andre som hørte evangeliet og som stolte på Kristus, blitt merket med Åndens segl. Det var slik Gud ville det.
14 Hans nærvær i oss, er Guds garanti for at han virkelig vil gi oss alt det som han har lovt, og Åndens segl betyr at Gud allerede har kjøpt oss, og at han garanterer at han skal ta oss til seg. Dette er enda en grunn til å prise vår herlige Gud.
15 Og dette er årsaken til at jeg, etter at jeg hørte om den sterke troen dere har på den Herre Jesus og om den kjærlighet dere har til kristne overalt,
16-17 ikke har holdt opp med å takke Gud for dere. Jeg ber stadig for dere. Jeg ber Gud, vår Herre Jesu Kristi herlige Far, at han skal gi dere visdom så dere ser klart. Da kan dere virkelig forstå hvem Kristus er og hva han har gjort for dere.
18 Jeg ber om at hjertene deres må bli opplyst, slik at dere kan se noe av den framtid han har kalt dere til å dele. Jeg ber også om at dere må innse hvor rik og herlig den arven er som er gitt alle de troende.
19 Jeg ber at dere skal begynne å forstå hvor utrolig stor hans makt er til å hjelpe dem som tror på ham. Det er den samme kraft
20 som reiste Kristus opp fra de døde og satte ham på æresplassen ved Guds høyre hånd i himmelen,
21 over enhver annen konge eller hersker, diktator eller leder. Hans navn lyser over alle andre navn, både i denne verden og i den kommende.
22 Og Gud har lagt alle ting under hans føtter og gjort ham til menighetens overhode.
23 Menigheten er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.
© 2019 ERF Medien