Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Denne boken avslører noen av de hendelsene som snart skal finne sted. Gud sendte en engel som forklarte Johannes de syn han hadde hatt, og alt ble skrevet ned.
2 Johannes skrev ned ordene fra Gud og Jesus Kristus og alt han hadde hørt og sett.
3 Den som leser ordene i denne profetien, vil bli rikt velsignet. Det samme gjelder alle som hører og tar vare på det som her er sagt. Tiden er nær!
4 Johannes hilser de sju menighetene i Tyrkia.Kjære venner!Nåde være med dere! Jeg ber om at dere må få fred fra Gud og fra de sju ånder som står foran hans trone.
5 Jesus Kristus, som selv har vist oss sannheten, skal også gi dere sin fred. Han var den første som stod opp fra de døde, og han skal aldri mer dø! Han er langt større enn noen konge på jorden. Jesus elsker oss og har fridd oss fra all synd med sitt eget blod. Han alene fortjener all takk og ære.
6 Kristus har samlet oss i sitt rike og gjort oss til prester for Gud, sin Far. Gi ham takk og ære, for han skal herske i all evighet. Amen.
7 Se, han kommer i skyene. Hvert øye skal se ham, ? også de som har gjennomstunget ham. Da skal alle jordens folk bryte ut i klagerop. Ja, slik kommer den dagen til å bli. Amen.
8 «Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og slutten,» sier Herren. Han er den allmektige; den som er, den som var og den som skal komme igjen!
9 Det er jeg, Johannes, som skriver dette. Jeg har jo lidt sammen med dere og på den måten fått del i den tålmodigheten som Jesus gir. Vi har alle del i Guds rike.
10 Det var på Herrens dag dette hendte. Jeg var i bønn, da jeg plutselig hørte en høy røst bak meg. Det lød nesten som trompetstøt.
11 Stemmen sa: «Skriv ned alt du ser og send brevet til de sju menighetene i Tyrkia, ? til Efesos og Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia og Laodikea.»
12 Da jeg snudde meg for å se hvem som talte til meg, så jeg sju lysestaker av gull.
13 Mellom lysestakene så jeg én som lignet Jesus. Han kalte seg Menneskesønnen og var kledd i en lang kjortel med belte av gull.
14 Håret var like hvitt som ull eller snø, og øynene var som flammende ild.
15 Føttene var som skinnende bronse, og stemmen tordnet som når bølgene slår mot stranden.
16 I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var akkurat som solen når den skinner i all sin glans.
17-18 Det gjorde sterkt inntrykk på meg, Jeg falt som død ned for føttene hans. Men da la han den høyre hånden på meg og sa: «Ikke vær redd! Jeg er den første og den siste og den som alltid skal leve. Jeg var død, men nå skal jeg leve i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.
19 Skriv ned både det du har sett og det du snart skal få se.
20 Dette er hemmeligheten med de sju stjernene og de sju lysestakene av gull: De sju stjernene er englene for hver menighet, og lysestakene er de sju menighetene selv.
© 2019 ERF Medien