Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

En Levende Bok

1 Fra: Paulus, Silvanus og Timoteus.Til: Menigheten i Tessalonika ? til alle dere som tilhører Gud, vår Far, og den Herre Jesus Kristus. Nåde og fred fra Gud og fra Jesus Kristus, vår Herre.
2 Vi takker alltid Gud for dere og ber stadig for dere.
3 Vi glemmer aldri hvordan kjærligheten har vist seg i konkret handling hos dere og hvordan den sterke tro som dere har, stadig ser fram til vår Herre Jesu Kristi gjenkomst.

EN STERK TRO

4 Vi vet at Gud har utvalgt dere, kjære brødre, og dere er høyt elsket av Gud.
5 For da vi kom med evangeliet, ble det ikke bare meningsløst prat for dere. Nei, dere lyttet med stor interesse. Det vi fortalte hadde en kraftig virkning på dere, for den Hellige Ånd gav dere stor og full visshet om at det vi sa, var sant. Og dere vet også at selve livet vårt var et ytterligere bevis for sannheten i vårt budskap.
6 Dere ble altså våre og Herrens etterfølgere. Dere tok imot budskapet vårt med glede i den Hellige Ånd, til tross for de prøvelser og sorger det medførte for dere.
7 Så ble dere et eksempel for alle de andre kristne i Makedonia og Akaia.
8 Nå er Herrens ord blitt spredt fra dere til andre, langt bortenfor Makedonias og Akaias grenser. Overalt hvor vi kommer, finner vi mennesker som forteller oss om deres sterke tro på Gud. Vi trenger ikke å fortelle dem det,
9 for de forteller stadig om den fine velkomst dere gav oss, og hvordan dere vendte dere bort fra avgudene og til Gud. Nå er den levende og sanne Gud deres eneste Herre.
10 Og de taler om hvordan dere ser fram til Guds Sønns gjenkomst fra himmelen ? Jesus, han som Gud førte tilbake til livet. Han er den eneste som kan frelse fra Guds vrede.
© 2019 ERF Medien