Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.
2  Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.
3  Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.
4  Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hûséges.
5  Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.
6  Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
7  Összegyûjti a tenger vizeit, mintegy tömlõbe; tárházakba rakja a hullámokat.
8  Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tõle minden földi lakó.
9  Mert õ szólt és meglett, õ parancsolt és elõállott.
10  Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.
11  Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékrõl-nemzedékre.
12  Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.
13  Az égbõl letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.
14  Székhelyérõl lenéz a föld minden lakosára.
15  Õ alkotta mindnyájok szivét, [és] jól tudja minden tettöket.
16  Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hõs sem menekül meg nagy erejével;
17  Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.
18  Ámde az Úr szemmel tartja az õt félõket, az õ kegyelmében bízókat,
19  Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben [is] eltartsa õket.
20  Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk õ.
21  Csak õ benne vigad a mi szívünk, csak az õ szent nevében bízunk!
22  Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.
© 2018 ERF Medien