Súgó

IBS-fordítás (Új Károli)

1  Az éneklõmesternek; Dávidé. Az Úrban bízom; hogy mondhatjátok az én lelkemnek: fuss a ti hegyetekre, mint a madár?!
2  Mert ímé, a gonoszok megvonják az íjat, ráillesztették nyilokat az idegre, hogy a sötétségben az igazszívûekre lövöldözzenek.
3  Mikor a fundamentomok is elrontattak, mit cselekedett az igaz?
4  Az Úr az õ szent templomában, az Úr trónja az egekben; az õ szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait.
5  Az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig, az álnokság kedvelõjét, gyûlöli az õ lelke.
6  Hálókat hullat a gonoszokra; tûz, kénkõ és égetõ szél az õ osztályrészök!
7  Mert az Úr igaz; igazságot szeret, az igazak látják az õ orczáját.
© 2018 ERF Medien