NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met het muziekinstrument uit Gath.
2  HERE, onze God, de majesteit en glorie van uw naam vullen de gehele aarde en de hemelen vloeien ervan over.
3  U hebt de kleine kinderen geleerd U volmaakt te prijzen. Hun voorbeeld zal uw vijanden en hun die op wraak zinnen, beschaamd doen staan en tot zwijgen brengen!
4  Als ik 's nachts omhoog kijk naar de hemel en het werk van Uw handen zie (de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt)
5  dan kan ik maar niet begrijpen dat U zich bekommert om een klein en nietig mens. Dat U werkelijk aandacht voor hem hebt!
6  En U hebt hem een plaats vlak onder Uzelf gegeven. U gaf hem een kroon van glorie en eer.
7  U gaf hem zelfs macht over alles wat U had gemaakt; alles staat onder zijn gezag:
8  Alle schapen en runderen en andere dieren in het veld,
9  De vogels in de lucht en de vissen en allse wat wemelt in de zee.
10  O HERE, onze God, de majesteit en glorie van Uw naam vullen de gehele aarde!
© 2019 ERF Medien