Help

Het Boek

1 Een psalm voor de koordirigent. Een lied dat met snaarinstrumenten moet worden begeleid.
2  Ik bid dat God ons Zijn genade zal geven en ons zal zegenen. Dat Hij Zichzelf aan ons zal openbaren.
3  Dan zullen de mensen op aarde weten wat Uw wil is en alle volken zullen door U worden bevrijd.
4  Ik bid dat alle volken U zullen loven en prijzen, o God; dat zij werkelijk allemaal U zullen eren.
5  Dat de volken zich in U zullen verheugen en juichen zullen omdat U elk volk rechtvaardig oordeelt en Uw weg wijst.
6  Ik bid dat alle volken U zullen loven en prijzen, o God; dat zij werkelijk allemaal U de lof mogen brengen.
7  Wij mochten een rijke oogst binnenhalen omdat God, Die onze God is, ons zo rijk zegent.
8  God zegent ons opdat de hele aarde ontzag voor Hem heeft.
© 2018 ERF Medien