Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Herren er en god og retfærdig konge

1 Herren er konge, og alle folkeslag bæver. Han sidder på en trone af keruber, og hele jorden skælver.
2 Han sidder som konge på Zions bjerg, han hersker over alle jordens folkeslag.
3 De skal ære hans store og herlige navn. Hans navn er helligt.
4 Du store konge, som elsker retfærdighed, du har sørget for lighed og retfærdighed i Israel.
5 Lovpris Herren, vor hellige Gud, bøj jer ned for hans fødder, for han er hellig.
6 Moses og Aron var hans præster, Samuel en profet, der bad til Gud. De påkaldte Herren, og han svarede dem.
7 Han talte til dem fra skysøjlen, og de fulgte den vejledning, han gav dem, adlød hans bud og befalinger.
8 Herre, vor Gud, du svarede dem og var villig til at tilgive, selv om du måtte straffe dem for deres synder.
9 Lovpris Herren, vor Gud, tilbed ham på hans hellige bjerg. Hellig er Herren.
© 2018 ERF Medien