Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Fordelene ved at søge visdom

1 Hvis du tror på, hvad jeg siger, min søn, og tager imod min vejledning,
2 hvis du adlyder visdommens ord og ærligt søger at få indsigt,
3 hvis du tørster efter kundskab og længes efter viden,
4 søger efter visdom som efter sølv, graver efter den, som var den guld,
5 så vil du få ærefrygt for Gud og bedre kunne forstå, hvem han er.
6 For den sande visdom kommer fra Herren, hos ham får man kundskab og indsigt.
7 Han giver gode råd til de oprigtige, og beskytter dem, der lever ret.
8 Han våger over de retsindiges vej og tager de trofaste under sine vinger.
9 Hvis du lytter til ham, vil du forstå, hvad der er godt og rigtigt.
10 Den visdom og kundskab, du får, vil tilfredsstille dit hjertes længsel.
11 Dømmekraft vil hjælpe og beskytte dig, omtanke vil bevare dig fra at fare vild
12 og værne dig mod onde mennesker, folk, der altid lyver og bedrager,
13 dem, der nægter at følge Guds vej og sniger sig frem i mørket.
14 De glæder sig over ondskaben, fryder sig over forfærdelige ting.
15 De er uærlige i alt, hvad de gør, løgnagtige i alt, hvad de foretager sig.
16 Visdom redder dig fra en andens utro hustru, fra en løsagtig kvindes forførende ord,
17 en kvinde, som svigter sit troskabsløfte og forlader sin ungdoms elskede.
18 At gå ind i hendes hus er at gå døden i møde, vejen fører direkte ned i dødsrigets mørke.
19 Ingen, som besøger hende, vender tilbage, de har fjernet sig fra vejen til livet.
20 Derfor bør du følge de rette stier og holde dig til Guds vej.
21 De, der gør det rette, bliver boende i landet, de retsindige bliver ikke jaget bort.
22 Men de gudløse bliver fjernet fra landet, de troløse rykkes op med rode.
© 2018 ERF Medien