Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Видение за овена и козела с малкия рог

1 В третата година от управлението на цар Валтацар на мене, Даниил, ми се яви друго видение след онова, което ми беше показано по-преди.
2 Когато имах това видение, аз бях в крепостта Суза, столица на областта Елам. Когато гледах видението, намирах се при река Улай.
3 Вдигнах очи и видях: ето един овен стои при реката; той имаше два рога. Двата рога бяха високи, но единият беше по-висок от другия, при което по-високият израсна по-късно.
4 Видях, че този овен бодеше на запад, на север и на юг и никакво животно не можеше да му противостои. Никой не можеше никого да спаси от него; той вършеше, каквото си искаше, и се държеше горделиво.
5 Бях още в размисъл, когато от запад се втурна космат козел, който премина по цялата земя, без да се докосва до нея; и този козел имаше величествен рог между очите си.
6 Той се втурна срещу онзи овен, който имаше два рога и който видях да стои при реката, и го нападна със силна ярост.
7 Видях още, че той, като се приближи до овена, развилня се срещу него, удари овена и счупи двата му рога. Овенът нямаше сили да му противостои. Козелът го повали на земята и го стъпка, и нямаше кой да спаси овена от силата му.
8 Тогава козелът се възгордя твърде много. Но когато той се изяви с пълна сила, големият рог се счупи и на мястото му излязоха други четири рога по посока на четирите небесни направления.
9 От единия от роговете израсна малък рог, който нарасна твърде много на юг, на изток и към обетованата земя.
10 Той се възвеличи до небесното войнство, свали на земята част от това войнство и от звездите и ги разби.
11 Извиси се дори и над Вожда на това войнство, отне Му всекидневната жертва и опустоши мястото на Неговото светилище.
12 Беше поставена войска за отмяна на всекидневната жертва, а той, като потъпка истината на земята, действаше с успех.
13 Тогава чух един светия да говори и този светия отвърна на някого, който питаше: „Колко време обхваща това видение за всекидневната жертва и за опустошителното нечестие, когато светилището и войнството ще бъдат потъпкани?“
14 Отговорът гласеше: „В продължение на две хиляди и триста денонощия – тогава ще се възстановят правата на светилището.“
15 Когато аз, Даниил, гледах това видение и се стараех да го разбера, пред мене застана сякаш образ на мъж.
16 И чух откъм бреговете на Улай човешки глас, който извика: „Гаврииле, обясни му това видение!“
17 Той се приближи до мястото, където стоях. Когато дойде, аз така се ужасих, че паднах по лице. Той ми каза: „Знай, човешки сине, че видението се отнася за последните времена!“
18 Когато той говореше с мене, аз лежах безпомощен по лице на земята. Но той се допря до мене, изправи ме
19 и каза: „Ето откривам ти какво ще бъде в последните времена на гнева; защото това видение се отнася за последните времена.
20 Овенът с двата рога, който ти видя, това са царете на Мидия и Персия.
21 Косматият козел е царят на Гърция1, а големият рог, който е между очите му, това е първият ѝ цар.
22 Това, че този рог се строши и вместо него израснаха други четири, означава, че от този народ ще се появят четири царства, без да са равни на него по сила.
23 А в края на тяхното господство, когато греховете им достигнат своя връх, ще се появи жесток и коварен в интригите цар.
24 Неговата мощ дотолкова ще се усили, макар и не поради силата му, че той ще извършва ужасни опустошения, ще успява в действията си и ще изтребва силни владетели и святия народ.
25 Благодарение на своята хитрост ще преуспява в коварството си; ще се възгордее в сърцето си и неочаквано ще изтреби мнозина; той ще въстане против Владетеля на владетелите, но ще бъде поразен, обаче не от човешка ръка.
26 А посоченото видение за денонощието е истинско; но ти запечатай това видение, защото то се отнася за далечни времена.“
27 Тогава аз, Даниил, примрях от немощ и лежах болен няколко дена. След това станах и взех да се занимавам със своята служба при царя. Но бях поразен от това видение и не го разбирах.
1 Евр. Яван – Йония.
© 2019 ERF Medien