Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Савската царица

1 Савската царица, като чу за славата на Соломон в името на Господа, дойде да го подложи на изпитание с трудни въпроси.
2 Тя пристигна в Йерусалим с много голямо богатство: камили, натоварени с благоухания, с твърде много злато и скъпоценни камъни. Тя дойде при Соломон и разговаря с него за всичко, което ѝ беше на сърцето.
3 Соломон ѝ обясни всички нейни въпроси и нямаше нищо непознато за царя, което да не ѝ обясни.
4 Когато Савската царица видя цялата мъдрост на Соломон и двореца, който беше построил,
5 и ястията на трапезата му, и жилището на служителите му, и държането на служителите, и облеклото им, и виночерпците, и всеизгарянията, които той принасяше в храма, тя се удиви.
6 И каза на царя: „Истина е, което чух в моята страна за твоите дела и за мъдростта ти.
7 Но докато не дойдох и не видях с очите си, аз не вярвах на казаното. А ето че и половината не ми е било казано; ти имаш повече мъдрост и богатство, отколкото съм слушала.
8 Блажени са твоите хора, блажени са твоите служители, които винаги стоят пред тебе и слушат мъдростта ти.
9 Благословен да бъде Господ, твоят Бог, Който има благоволение към тебе да те постави на Израилевия престол! Понеже Господ е възлюбил Израил за вечни времена, затова те е поставил за цар, за да раздаваш съд и правосъдие.“
10 Тогава тя даде на царя сто и двадесет таланта злато от Офир, твърде много ароматни растения и скъпоценни камъни. Нямаше вече такова изобилие от аромати, каквото Савската царица даде на Соломон.
11 И Хирамовите кораби, които носеха злато от Офир, докараха голямо множество сандалово дърво и скъпоценни камъни.
12 Царят направи от това дърво перила в Господния храм и в царския дворец, също и арфи и псалтири за певците. Такова сандалово дърво не беше донасяно и не беше виждано до този ден.
13 А цар Соломон даде на Савската царица всичко, което тя пожела, без да се брои онова, което цар Соломон ѝ подари лично. И тя се върна със служителите си в своята страна – тя и всичките ѝ служители.

Соломоновото богатство

14 Златото, което Соломон придобиваше всяка година, тежеше шестстотин шестдесет и шест таланта
15 освен онова, което се получаваше от разните продавачи на стока, от търговците, които внасяха стока, от всички арабски царе и от областните управители.
16 И цар Соломон направи двеста големи щита от ковано злато – за всеки щит бяха изразходвани по шестстотин сикли злато,
17 и триста малки щита от ковано злато – за един щит бяха изразходвани по три мини злато. Тогава царят ги постави в двореца, наречен Ливанска гора.
18 Царят направи и голям престол от слонова кост и го обкова с чисто злато.
19 Престолът имаше шест стъпала, а отзад горната част на престола беше закръглена и имаше облегалки от двете страни на седалището, а до облегалките бяха поставени два лъва;
20 и върху шестте стъпала бяха поставени дванадесет лъва от двете страни. Подобно нещо не е имало в никое царство.
21 И всичките съдове за пиене на цар Соломон бяха златни и всичките съдове в двореца Ливанска гора бяха от чисто злато – нищо нямаше от сребро, тъй като в дните на Соломон среброто се смяташе за нищо,
22 защото царят имаше таршишки презморски кораби заедно с корабите на Хирам. Веднъж на три години таршишките кораби идваха и докарваха злато и сребро, слонова кост, маймуни и пауни.
23 Така цар Соломон надминаваше всички царе по земята по богатство и мъдрост.
24 И всички царе по земята търсеха Соломон, за да чуят мъдростта му, която Бог бе вложил в сърцето му.
25 Всяка година всеки от тях му поднасяше съответен дар: сребърни и златни съдове, облекла, оръжие и благоухания, коне и мулета.
26 Соломон събра колесници и конници – имаше хиляда и четиристотин колесници и дванадесет хиляди конници, които бяха настанени по градовете за колесниците и при царя в Йерусалим1.
27 И царят направи2 среброто в Йерусалим равноценно с обикновените камъни, а кедрите поради тяхното множество – равноценни със смоковниците по Шефела.
28 От Египет и Кува докарваха конете за цар Соломон. Царските търговци ги купуваха от Кува на стада.
29 Една колесница, купена и изнесена от Египет, струваше шестстотин сикли сребро, а всеки кон – сто и петдесет. По същия начин те лично изнасяха за всичките хетейски и арамейски царе.
1 В Септуагинта е добавено: „Той владееше над всички царства – от реката Ефрат до филистимската земя и до пределите на Египет“.
2 В Септуагинта е добавено: „златото ѝ“.
© 2019 ERF Medien