Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Поздрав и благослов

1 Павел, окован за Иисус Христос, и брат Тимотей – до възлюбения Филимон, наш сътрудник,
2 и до Апфия, възлюбена сестра1, и до Архип, наш съратник, и до домашната ти църква:
3 благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос.

Обичта и вярата на Филимон

4 Благодаря на моя Бог винаги, когато те споменавам в молитвите си,
5 понеже слушам за твоята обич и вяра, които имаш към Господ Иисус и към всички вярващи.
6 Нека вярата, която ти споделяш с нас, да се изяви на дело в знание за всяко добро сред вас2 чрез Иисус Христос.
7 Защото твоята обич, брате, предизвика у нас много радост и утеха, понеже душите на вярващите се ободриха чрез тебе.

Молба за Онисим

8 Поради това, макар да имам голяма смелост от Христос да ти заповядвам, каквото подобава,
9 все пак от обич към тебе, моля те – аз, Павел, старец3, а сега и окован за Иисус Христос,
10 моля те за моя син Онисим, когото родих духовно в оковите си.
11 По-рано той беше безполезен за тебе, а сега е полезен за тебе и за мене.
12 Сега ти го изпращам обратно, а ти го приеми, все едно че приемаш мене.
13 Аз исках да го задържа при себе си, за да ми служи, докато съм в окови заради благовестието,
14 но без твое съгласие не исках да извърша нищо, за да бъде твоята добрина доброволна, а не по принуда.
15 Защото може би той затова се отлъчи за кратко от тебе, за да го приемеш завинаги,
16 вече не като роб, а като нещо повече: като обичан брат – особено за мене, а много повече за тебе – и като вярващ в Господа.
17 И тъй, ако споделяш с мене вярата, приеми го, все едно че съм аз.
18 Ако пък те е ощетил с нещо или ти е длъжен, мини това за моя сметка.
19 Аз, Павел, написах с ръката си: аз ще заплатя! Не искам да ти казвам, че ти ми дължиш и самия себе си.
20 И така, брате, успокой сърцето ми в името на Господа и това ще е моята полза от тебе заради Него.
21 Убеден в твоето послушание, писах ти, знаейки, че ще направиш и повече, отколкото казвам.
22 А също така, приготви ми подслон, защото се надявам, че чрез вашите молитви ще ви бъда подарен.

Заключителни поздрави

23 Поздравява те Епафрас, който е затворен с мене заради Иисус Христос,
24 а също Марк, Аристарх, Димас, Лука – мои сътрудници.
25 Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух. Амин.
1 В някои ръкописи липсва: „възлюбена“, а в други: „сестра“.
2 В някои ръкописи: „нас.“
3 Или: пратеник.
© 2019 ERF Medien