Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Денят Господен – съд над Юдея

1 Слово на Господа, което беше отправено към Софония, син на Хусий, син на Годолия, син на Амария, син на Езекия, когато Йосия, син на Амон, беше цар в Юдея.
2 „Ще подложа на изтребление всичко по земята – гласи словото на Господа.
3 Ще погубя човеци и добитък, ще погубя птици по въздуха и морски риби и ще поваля нечестивите, ще изтребя човеците по земята, гласи словото на Господа.
4 Ще насоча ръката си срещу Юдея и срещу всички жители на Йерусалим, ще премахна от това място остатъците от служението на Ваал, името на служителите му – жреците,
5 и ония, които се покланят на небесното войнство върху покривите, и ония поклонници, които се кълнат в Господа, но се кълнат и в Молох,
6 и ония, които отстъпиха от Господа, не търсят Господа и не питат за Него.
7 Замълчи пред присъствието на Господа Бога, защото близо е денят на Господа. Да, Господ приготви жертвения празник, освети вече Своите поканени.
8 В деня на Господнята жертва Аз ще накажа князете, царските синове и всички, които се обличат в чуждестранни дрехи.
9 В оня ден ще накажа всички, които подскачат на прага на дома на своя Господ и го изпълват с насилие и измама.
10 В оня ден, гласи словото на Господа, ще се чуят силен вопъл при Рибни порти, ридание при новия град и вой от голяма разруха по хълмовете.
11 Плачете, жители от долната част на града, защото ще погинат всички търговци и ще бъдат изтребени обменители на сребро.
12 В онова време Аз ще претърся Йерусалим със светилник и ще накажа ония, които са се прокиснали при дрождите си и си мислят: ‘Господ не прави ни добро, ни зло.’
13 Богатството им ще бъде ограбено и къщите им ще се превърнат в развалини. Те ще построят къщи, а няма да живеят в тях, ще насадят лозя, а вино от тях няма да пият.
14 Близо е великият ден на Господа, близо – твърде скоро ще настъпи! Чуй гласа на деня на Господа. Тогава горко ще завика и най-храбрият!
15 Ден на гняв е онзи ден, ден на бедствие и гнет, ден на опустошение и разорение, ден на тъмнина и мрак, ден на облак и тъмна мъгла,
16 ден на тръба и на боен вик против укрепени градове и високи кули.
17 Аз ще подхвърля хората на бедствие и те ще ходят като слепи, защото съгрешиха против Господа, и кръвта им ще бъде разнесена като прах, плътта им – като смет.
18 Нито среброто им, нито златото им могат да ги спасят в деня на гнева на Господа и от огъня на ревността Му ще бъде погълната цялата тази земя. Защото Той е подготвил погибел за всички жители на земята, и при това внезапно.“
© 2019 ERF Medien