Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Paulus, som är Guds tjänare och sändebud1 åt Jesus Kristus. Mitt uppdrag är att inbjuda människor att få tillhöra Gud, att föra dem till tro på Jesus och att sedan undervisa dem om det sanna budskapet, så att de kan följa Guds vilja.
2 Gud, som aldrig ljuger, lovade ju för oändligt länge sedan att ge oss evigt liv, och vi har nu fått detta hopp genom budskapet om Jesus.
3 Detta budskap som kan rädda oss, och som Gud avslöjade när den rätta tiden hade kommit, har jag fått i uppgift att sprida vidare till alla människor.
4 Till Titus, som har blivit min äkta son genom vår gemensamma tro på Jesus. Jag ber att Gud Fadern och Jesus Kristus, vår Räddare, ska visa dig godhet och fylla dig med frid.

Titus uppdrag på Kreta

5 Jag lämnade dig kvar på Kreta för att du skulle avsluta det som ännu inte var gjort i de olika församlingarna och utse ledare i varje stad enligt mina instruktioner.
6 Du ska välja män som det inte finns något att anmärka på. De ska vara trogna i sitt äktenskap, och deras barn ska tro på Jesus och inte leva ett vilt liv och vara olydiga mot sina föräldrar.
7 Den som är församlingsledare har ansvar för Guds församling och därför ska det inte finnas något att anmärka på hos honom. Han får inte verka överlägsen, inte ha ett häftigt humör, inte missbruka alkohol, inte vara våldsam eller ha begär efter pengar.
8 Han ska tycka om att ta emot gäster, älska att göra gott mot andra, vara självbehärskad och rättvis, leva helt för Gud och vara disciplinerad.
9 Han måste hålla sig till det pålitliga budskap och den lära han har fått undervisning om, så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra och tillrättavisa motståndarna.
10 Det finns nämligen många, särskilt bland de troende judarna, som inte vill att någon ska bestämma över dem. De kommer med tomt prat och försöker lura andra människor,
11 och detta måste stoppas. De har förstört tron på Jesus hos hela familjer genom att sprida falska läror, och det enda de är ute efter är att tjäna pengar.
12 En från deras eget folk, en profet från Kreta som framförde olika budskap, har sagt: ”Folket på Kreta ljuger ständigt. De beter sig som odjur och älskar att äta och lata sig.”2
13 Detta omdöme är helt sant. Gå därför kraftigt emot all falsk undervisning, så att människorna i församlingen håller fast vid en sund tro.
14 De måste sluta att lyssna till judiska myter och följa krav från män som har vänt sig bort från det sanna budskapet om Jesus.
15 Gud ställer inga extra krav på oss som tror. Allt är rent och tillåtet för den som genom tron har börjat leva ett rent liv helt för Gud.3 Men den som vägrar att tro är inte värdig att komma inför Gud, och för honom blir allt smittat av hans egen ondska. Dessa människor som sprider falska läror och försöker lägga på er en massa extra krav, har onda tankar och orena motiv.
16 De påstår att de känner Gud, men deras handlingar visar att det inte är sant. De är avskyvärda och olydiga, och inget gott kan komma ifrån dem.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:12 Citatet är taget från en känd poet på Kreta som levde på 600‑talet f. Kr. Han påstods ha förutsagt händelser som sedan inträffade, och kallades därför profet.
3 1:15 Den judiska lagen har bl.a. en mängd regler om vad man får och inte får äta. Men Jesus förklarade all mat för tillåten. Jämför Markus berättelse om Jesus 7:19.
© 2019 ERF Medien