Hjälp

Nya Levande Bibeln

En god och framgångsrik person

1 I landet Us bodde en man som hette Job. Han var en god man som fruktade Gud och höll sig borta från allt ont.
2 Job hade en stor familj med sju söner och tre döttrar och var oerhört rik.
3 Han ägde 7.000 får, 3.000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor, och han hade en mängd tjänare. Ja, han var den rikaste boskapsägaren i hela området.
4 Jobs söner brukade turas om att bjuda sina systrar och bröder till fester i sina hem, där de åt och drack tillsammans.
5 När en fest, som kunde vara flera dagar, var över samlade Job sina barn och renade dem. Tidigt på morgonen bar han fram ett brännoffer för var och en av dem. Job tänkte: "Kanske mina barn har syndat och vänt sig bort från Gud i sina hjärtan." Så gjorde Job varje gång.
6 En dag när änglarna kom fram inför Herren, var Satan, Åklagaren, tillsammans med dem.
7 "Varifrån kommer du?" frågade Herren vänd till Satan. "Från en färd runt hela jorden", svarade Satan.

Satan gör Job fattig

8 "Har du lagt märke till min tjänare Job?" frågade Herren. "Det finns ingen annan som han på hela jorden, en god och ärlig man som fruktar Gud och inte vill ha något med det onda att göra."
9 "Varför skulle han inte vara gudfruktig, när du lönar honom som du gör?" sa Satan hånfullt.
10 "Du har alltid skyddat både honom, hans hus och tillhörigheter från all skada. Du har välsignat allt han gör och förökat hans boskap! Se bara hur rik han är! Det är inte underligt att han tillber dig!
11 Men ta ifrån honom hans rikedomar, så ska du få se att han kommer att förbanna dig rakt i ansiktet!"
12-13 Herren svarade Satan: "Du får göra vad du vill med hans rikedomar, men Job själv får du inte komma vid."Satan lämnade Herren, och mycket riktigt, inte långt därefter, när Jobs söner och döttrar festade i den äldste broderns hus, hände det.
14-15 En budbärare kom rusande till Jobs hus med nyheten: "Man plöjde med dina oxar och åsnorna betade i närheten, när sabeerna gick till anfall, drog i väg med djuren och dödade allt ditt tjänstefolk utom mig. Ja, jag är den ende som kom undan."
16 Medan denne budbärare fortfarande talade, kom en annan med fler dåliga nyheter: "Blixten slog ner och brände upp alla dina får och herdarna som vallade dem. Det är bara jag som har kommit undan."
17 Innan mannen hade slutat tala kom ytterligare en budbärare inrusande och upplyste Job: "Kaldeerna delade upp sig i tre grupper och rövade bort dina kameler. De har även dödat dina tjänare. Jag är den ende som har kommit undan."
18 Medan denne fortfarande talade kom ytterligare en annan och sa: "Dina söner och döttrar hade fest i din äldste sons hem,
19 när plötsligt en väldig storm kom svepande från öknen och tog tag i huset, så att taket störtade in och dödade allesammans. Bara jag klarade mig."
20 Då reste sig Job och rev sönder sin mantel i sorg och förtvivlan. Han rakade av allt hår på huvudet, föll ner på marken inför Gud och sa:
21 "Jag kom naken ur min mors liv, och jag kan ingenting ta med mig när jag dör. Herren gav mig allt jag hade. Nu har han tagit tillbaka det. Välsignat vare Herrens namn."
22 Trots allt som hade hänt syndade inte Job och smädade inte Herren.
© 2019 ERF Medien