Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Nya Levande Bibeln

Hälsning

1 Från Simon Petrus, som är tjänare och sändebud1 åt Jesus Kristus.Till alla er som har fått samma dyrbara tro som vi, tack vare godheten hos Jesus Kristus, vår Gud, som räddade oss.

Tron måste följas av praktisk handling

2 Jag ber att Gud ska visa er godhet, och att ni för varje dag mer och mer ska fyllas av hans frid genom att ni lär känna Gud och vår Herre Jesus.
3 När vi lärde känna Gud, han som har inbjudit oss att få dela hans härlighet och makt, fick vi också del av den kraft vi behöver för att kunna leva efter hans vilja.
4 Genom dessa stora och fantastiska löften blir ni alltså lika Gud och slipper följa den här världens onda begär som förstör människors liv.
5 Satsa därför allt på att omsätta er tro i praktisk handling. Lär känna Gud,
6 så att ni blir självbehärskade och uthålliga och kan lyda honom.
7 Då kommer ni också att ta hand om varandra, och älska varandra så som syskon bör göra.
8 Ju mer ni lyder Gud och älskar varandra, desto mer användbara blir ni för vår Herre Jesus Kristus. Då har ni inte lärt känna honom förgäves.
9 Men den som struntar i både Gud och sina troende syskon, han förstår inte särskilt mycket. Han har redan glömt att Gud har förlåtit hans synder och gett honom ett nytt liv.
10 Kära syskon2, Gud har inbjudit er att få tillhöra honom och ni har tackat ja till hans inbjudan. Gör därför allt för att leva efter hans vilja, så att ni bevisar att ni verkligen är hans. Då kommer ni inte att börja synda igen och gå förlorade,
11 utan Gud ska en dag välkomna er in i sin nya värld, där vår Herre Jesus Kristus, han som har räddat er, regerar för evigt.
12 Och för att ni den dagen säkert ska bli välkomnade av Gud, tänker jag fortsätta att påminna er om att leva efter hans vilja, även om ni redan känner till allt detta och håller fast vid det sanna budskapet om Jesus.
13 Men jag ser det som min plikt att fortsätta att påminna er om sanningen, så länge jag lever.
14 Vår Herre Jesus Kristus har nämligen visat att mina dagar här på jorden är räknade och att jag snart ska dö.
15 Därför vill jag göra allt för att ni ska minnas min undervisning långt efter att jag är borta.

Profeternas budskap om Jesus är sant

16 Det var inte några skickligt uttänkta sagor vi berättade för er när vi sa att vår Herre Jesus Kristus kom till oss i makt och ära. Nej, vi fick med egna ögon se honom i hans kungliga glans.
17-18 Vi var med honom uppe på det heliga berget och fick se hur han strålade av den härlighet han fick från Gud, sin Far. Vi hörde själva hur Gud talade från himlen och ärade honom och sa: ”Detta är min älskade Son, han är min glädje.”3
19 Denna händelse visade oss att det budskap Gud lät profeterna4 framföra om Kristus är sant. Håll er därför till detta budskap, för det är som ett ljus i den här världens andliga mörker. Det ska lysa för oss ända tills Jesus Kristus, den strålande morgonstjärnan, kommer tillbaka och för alltid lyser upp vårt inre.
20 Men framför allt måste ni tänka på att man inte kan tolka de budskap från Gud som finns i Skriften5, utan hjälp av hans Ande.
21 Inget av dessa budskap har ju kommit till på ett mänskligt sätt. Det är Guds Ande som har drivit människor till att skriva ner Guds eget budskap.
1 1:1 ”Kristus” betyder ”den smorde” på grekiska. Bland Israels folk smordes kungar, präster och profeter med olja innan de började sin uppgift. Gud hade genom profeterna lovat att sända en smord kung som skulle härska över alla folk. Det hebreiska ordet ”Messias” betyder också ”den smorde”.
2 1:10 På grekiska: bröder. Samma tolkning används genom hela brevet.
3 1:17-18 Jämför Matteus berättelse om Jesus 17:1‑5; Markus berättelse om Jesus 9:2‑7 och Lukas berättelse om Jesus 9:28‑35.
4 1:19 Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt. Jämför Uppenbarelseboken ‑ Johannes syn 22:16.
5 1:20 ”Skriften” för judarna är Bibelns första del, den som kallas Gamla testamentet.
© 2019 ERF Medien