Nápověda

Bible, překlad 21. století

Bez lásky nejsem nic

1 Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů.
2 Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic.
3 Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil,1 bez lásky je mi to k ničemu.
4 Láska je trpělivá, je laskavá, láska nezávidí, láska se nevychloubá ani nepovyšuje;
5 není hrubá, nehledá svůj prospěch, není vznětlivá, nepočítá křivdy,
6 není škodolibá, ale raduje se z pravdy;
7 všechno snáší, všemu věří, vždycky doufá, všechno vydrží.
8 Láska nikdy neskončí. Avšak proroctví – ta zaniknou, jazyky – ty umlknou, poznání – to pomine.
9 Jen z části totiž poznáváme a jen z části prorokujeme;
10 jakmile však přijde dokonalé, tehdy to částečné zanikne.
11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.
12 Teď totiž vidíme jako v zrcadle, nejasně, ale potom tváří v tvář.2 Teď poznávám částečně, ale potom poznám plně, tak jako Bůh zná mě.
13 Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.
1 někt. rukopisy tělo ke spálení
2 srov. Num 12:6–8
© 2019 ERF Medien