Exodus 28

Het Boek

"Wijd uw broer A"ron en zijn zonen Nadab, Abihu, Eleazar en Ithamar tot priesters voor Mij. Maak heilige kleren voor A"ron om te laten zien dat hij aan Mij is gewijd; mooie gewaden die het belang van zijn taak onderstrepen. Geef hun die een wijs hart hebben en die van Mij een geest van wijsheid hebben gekregen, opdracht kleren te maken die hem zullen onderscheiden van anderen; om hem te heiligen, zodat hij voor Mij het priesterambt kan uitoefenen. Dit is de kleding die zij moeten maken: een borstplaat, een efod (A), een overmantel, een bewerkt onderkleed, een tulband en een gordel. Ook voor A"rons zonen moeten zij heilige kleding maken. Deze kleding moet worden gemaakt van goud, scharlaken en fijn linnen. De efod moet worden gemaakt van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en fijn getweernd linnen. Hij moet uit twee schouderstukken bestaan, die aan elkaar moeten kunnen worden bevestigd. De riem van de efod moet van hetzelfde materiaal worden vervaardigd: goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen. Neem twee onyxstenen en graveer daarop de namen van de twaalf stammen van Israël, 10 op elke steen zes, in volgorde van leeftijd. 11 Gebruik bij het graveren van deze stenen dezelfde werkwijze als bij het maken van een zegel en zet de stenen dan in een gouden zetting. 12 Bevestig de twee stenen op de schouderstukken van de efod als gedenkstenen voor het volk Israël. A"ron zal hun namen als een voortdurende herinnering voor het oog van de HERE op zijn schouders dragen. 13 U moet dus de gouden zettingen maken. 14 Maak ook twee gevlochten gouden kettinkjes en bevestig die aan de gouden zettingen van de stenen op de schouders van de efod. 15 Maak ook, met gebruikmaking van het beste vakmanschap, een borststuk van het oordeel, die de hogepriester moet dragen wanneer hij Mij om raad vraagt bij een moeilijke beslissing. Het borststuk moet van hetzelfde materiaal worden gemaakt als de efod: goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen. 16 De stof moet dubbel worden gevouwen, zodat een vierkante buidel ontstaat die 23 cm lang en 23 cm breed is. 17 Deze moet u vullen met edelstenen; op de eerste rij sardis, topaas en smaragd, 18 op de tweede rij haematiet, saffier en diamant, 19 op de derde rij opaal, agaat en amethist, 20 op de vierde rij chrysoliet, onyx en jaspis. Deze stenen moeten in goud worden gezet. 21 Elke steen vertegenwoordigt een stam van Israël en de naam van die stam moet op de steen worden aangebracht als een zegel. 22-24  Bevestig de bovenkant van het borststuk met twee gedraaide gouden ketens aan de efod. Het ene eind van de ketens moet worden vastgemaakt aan de gouden ringen aan de bovenste rand van het borststuk. 25 De andere einden moeten worden bevestigd aan de voorkant van de gouden zettingen van de onyxstenen op de schouderstukken van de efod. 26 Maak dan twee gouden ringen en bevestig die aan de onderste rand aan de binnenkant van het borststuk; 27 en maak ook nog twee gouden ringen, die aan de benedenvoorkant van de efod, net boven de riem, moeten worden vastgezet. 28 Verbind dan de onderste ringen van de efod met de onderste ringen van het borststuk door middel van een blauwpurperen koord, zodat het borststuk niet van de efod kan losraken. 29 Zo zal A"ron de namen van de stammen van Israël in het borststuk van het oordeel op zijn hart dragen wanneer hij het heiligdom binnengaat. Zo zal de HERE steeds aan hen worden herinnerd. 30-31  In het borststuk van Gods oordeel moeten ook de Urim en de Tummim (B) worden opgeborgen, zodat A"ron ze op zijn hart draagt als hij de HERE onder ogen komt. Gods beslissing voor de Israëlieten zal A"ron voor het oog van de HERE op zijn hart dragen. De mantel die onder de efod wordt gedragen, moet van blauwpurper worden gemaakt, 32 met een gat in het midden voor A"rons hoofd. De randen van deze halsopening moeten stevig zijn zodat ze niet scheuren. 33-34  De onderste rand van de mantel moet worden versierd met granaatappels (vervaardigd van blauwpurper, roodpurper en scharlaken en gouden belletjes, om en om. 35 A"ron moet de efod dragen als hij het heiligdom ingaat om de HERE te dienen; de belletjes zullen rinkelen als hij de HERE onder ogen komt en als hij de HERE weer verlaat, zodat hij niet zal sterven. 36 Maak een plaat van puur goud en graveer daarop de woorden: 'De heiligheid van de HERE'. 37-38  Bevestig die plaat met een blauwpurperen koord op de voorkant van de tulband. Zo zal A"ron de plaat altijd op zijn voorhoofd dragen en op die manier de schuld dragen, die voortkomt uit fouten bij het offeren door de Israëlieten. Hij moet de plaat altijd dragen als hij de HERE onder ogen komt, zodat het volk weer wordt geaccepteerd en de HERE hen vergeeft. 39 Weef A"rons onderkleed van fijn linnen met een ruitmotief en maak ook de tulband van fijn linnen. Zijn riem moet in allerlei kleuren worden geweven. 40 Maak voor A"rons zonen mantels, riemen en hoofddoeken die voor hen tot een sieraad zijn. 41 Kleed A"ron en zijn zonen in deze kleding; wijd, zalf en heilig hen daarna, zodat ze mijn priesters kunnen zijn. 42 Maak ook linnen broeken voor hen, die tot aan de knie reiken, zodat hun naaktheid niet wordt gezien. 43 Die broeken moeten A"ron en zijn zonen dragen wanneer zij de tabernakel ingaan of bij het altaar in het Heilige komen. Als zij dat niet doen, zijn zij schuldig en zullen zij sterven. Dit is een regel die blijvend van kracht is voor A"ron en zijn nageslacht."