CKK

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Search for "2" | Knjiga O Kristu

Knjiga O Kristu (1 hits)
Re 21:16 Grad se sterao u obliku kvadrata - duljina mu je bila jednaka širini. Anđeo trskom izmjeri grad: i duljina, i širina, i visina bile su jednake: 2 220 kilometara.