NTR

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Isaiah 11 | Noua Traducere Românească

Isaiah 11 | Noua Traducere Românească

Vlăstarul ieșit din Ișai

1 O Mlădiță va ieși din trunchiul lui Ișai și un Vlăstar din rădăcinile lui va aduce rod. 2 Duhul DOMNULUI Se va odihni peste El, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfătuire și de putere, Duh de cunoaștere și de teamă de DOMNUL. 3 Plăcerea Sa va fi teama de DOMNUL. El nu va judeca după înfățișarea dinaintea ochilor Săi și nu va hotărî după cele auzite de urechea Sa. 4 Îi va judeca pe cei nevoiași cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire pentru sărmanii pământului. El va lovi pământul cu toiagul gurii Sale și îl va omorî pe cel rău cu suflarea buzelor Sale. 5 Dreptatea va fi brâul coapselor Sale și credincioșia – cingătoarea cu care va fi încins. 6 Lupul va locui împreună cu mielul, leopardul se va culca alături de ied, vițelul, puiul de leu și vițelul îngrășat vor fi împreună, iar un copil mic îi va conduce. 7 Vaca și ursoaica vor paște împreună, puii lor vor sta culcați la un loc, iar leul va mânca paie ca boul. 8 Sugarul se va juca lângă gaura cobrei, iar copilul înțărcat își va băga mâna în cuibul viperei. 9 Ei nu vor face rău și nu vor distruge nimic pe tot muntele Meu cel sfânt, pentru că pământul va fi plin de cunoștința DOMNULUI, așa cum apele acoperă adâncul mării. 10 În ziua aceea, Rădăcina lui Ișai va sta ca un steag pentru popoare. Neamurile Îl vor căuta, iar locul Său de odihnă va fi slăvit. 11 În ziua aceea, Stăpânul Își va întinde mâna pentru a doua oară ca să răscumpere rămășița poporului Său, pe cei rămași din Asiria, Egipt*, Patros*, Cuș*, Elam, Șinar*, Hamat și din insulele mării. 12 El va ridica un steag pentru neamuri și îi va aduna pe deportații lui Israel; îi va aduna pe cei împrăștiați ai lui Iuda din cele patru colțuri ale pământului. 13 Gelozia lui Efraim va înceta, iar vrăjmașii* lui Iuda vor fi nimiciți. Efraim nu va mai fi gelos pe Iuda, iar Iuda nu‑i va mai fi ostil lui Efraim, 14 ci vor zbura pe umărul filistenilor spre apus și‑i vor jefui împreună pe fiii Răsăritului. Vor ocupa Edomul și Moabul, iar fiii lui Amon le vor fi supuși. 15 DOMNUL va despărți golful mării Egiptului, Își va mișca mâna deasupra râului*, trimițând vântul Său arzător* și îl va despărți în șapte pâraie, făcând oamenii să‑l treacă încălțați. 16 Și va fi un drum larg pentru rămășița poporului Său, care a mai rămas în Asiria, așa cum a fost pentru Israel, în ziua când s‑a suit din țara Egiptului.