B21

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Psalm 93 | Bible, překlad 21. století

Psalm 93 | Bible, překlad 21. století
1 Hospodin kraluje, oblék se v majestát, oblék se Hospodin, silou se přepásal! Pevně je postaven svět, aby se neotřásl, 2 tvůj trůn byl založen dřív než čas – od věčnosti jsi ty sám! 3 Zvedají řeky, Hospodine, zvedají řeky svůj hlas, zvedají řeky vlnobití svá! 4 Nad hřmění proudů mohutných, nad moře mocné bouření mnohem mocnější je Hospodin! 5 Zcela spolehlivá jsou tvá svědectví, tvému domu svatost náleží, Hospodine, navždycky!