BSV

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Search for "Apostelgeschichte24,15-16" | Nya Levande Bibeln

Nya Levande Bibeln (2 hits)
Jud 8:10 Just då befann sig kung Seba och kung Salmunna i Karkor med de 15.000 man som återstod av armén. Detta var allt som fanns kvar av midjaniternas allierade arméer från östern. Över 120.000 man hade redan dödats. Lu 3:1 Johannes döparen banar väg för Jesus Det var nu den romerska kejsaren Tiberius 15:e regeringsår. Pontius Pilatus var landshövding i Judeen, Herodes härskare över Galileen, hans bror Filippos härskare över Itureen och Trachonitis och Lysanias härskare över Abilene.