NTR

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Psalm 23 | Noua traducere în limba românã

Psalm 23 | Noua traducere în limba românã

Un psalm al lui David

1 Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic. 2 El mă culcă în păşuni verzi şi mă conduce la ape odihnitoare. 3 Îmi înviorează sufletul şi mă călăuzeşte pe cărări drepte, datorită Numelui Său. 4 Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii*, nu mă tem de rău, căci Tu eşti cu mine, nuiaua şi toiagul Tău mă mângâie. 5 Tu-mi întinzi masa în faţa duşmanilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi cupa mea este atât de plină. 6 Cu adevărat, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în Casa Domnului cât vor dăinui zilele*!