NTR

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Isaiah 8 | Noua Traducere Românească

Isaiah 8 | Noua Traducere Românească

Semnul lui

1 DOMNUL mi‑a zis: „Ia o placă mare și scrie pe ea cu un stilet obișnuit*: «Maher-șalal-haș-baz*».“ 2 Iar ca martori ai mei demni de încredere i‑am chemat pe preotul Urie și pe Zaharia, fiul lui Ieberechia. 3 M‑am apropiat apoi de profetesă; ea a rămas însărcinată și a născut un fiu. DOMNUL mi‑a zis: „Pune‑i numele Maher-șalal-haș-baz. 4 Căci înainte să știe copilul să zică: «Tatăl meu» și«Mama mea», bogăția Damascului și prada din Samaria vor fi luate de împăratul Asiriei.“ 5 DOMNUL mi‑a vorbit din nou, zicând: 6 „Pentru că poporul acesta a respins apele din Șiloah* care curg lin, și s‑a bucurat de* Rețin și de fiul lui Remalia, 7 de aceea, iată, Stăpânul va ridica împotriva lor apele mari și puternice ale râului*, adică pe împăratul Asiriei și toată gloria sa. El se va ridica deasupra albiei și se va revărsa peste maluri! 8 Va năvăli în Iuda ca un puhoi și, curgând peste, le va ajunge până la gât! Aripile sale întinse vor acoperi întinderea țării tale, Emanuele*!“ 9 Scoateți strigăte de război,* popoare, și fiți zdrobite! Luați aminte voi, toate țările îndepărtate! Încingeți‑vă și fiți zdrobite! Încingeți‑vă și fiți zdrobite! 10 Faceți planuri, dar ele vor fi zădărnicite! Luați hotărâri, dar ele nu vor rămâne în picioare, pentru că Dumnezeu este cu noi*!

Israel să se teamă de Domnul

11 DOMNUL mi‑a vorbit în timp ce mâna Sa puternică era asupra mea și m‑a avertizat să nu umblu pe calea acestui popor. El a zis: 12 „Nu numiți uneltire tot ceea ce poporul acesta numește uneltire! Nu vă temeți de ce îi este lui teamă și nu vă îngroziți! 13 Ci pe DOMNUL Oștirilor să‑L priviți ca sfânt*; de El să vă fie teamă și de El să vă îngroziți. 14 El va fi un Lăcaș Sfânt, însă pentru cele două Case ale lui Israel va fi o Piatră de poticnire și o Stâncă de cădere. Va fi un laț și o cursă pentru locuitorii Ierusalimului. 15 Mulți dintre ei se vor împiedica, vor cădea și vor fi sfărâmați, vor fi prinși în laț și capturați. 16 Leagă această mărturie, și pecetluiește această lege între ucenicii Mei!“ 17 Îl voi aștepta pe DOMNUL, Care Își ascunde fața de Casa lui Iacov, și voi nădăjdui în El. 18 Iată‑ne, eu și copiii pe care mi i‑a dat DOMNUL! Suntem semne și prevestiri în Israel de la DOMNUL Oștirilor, Care locuiește pe muntele Sion. 19 Când vă vor zice: „Căutați‑i pe cei ce întreabă duhurile morților și pe cei ce cheamă spiritele*, pe cei care îngaimă și bolborosesc!“, să răspundeți: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? De ce să întrebe pe cei morți pentru cei vii? 20 La lege și la mărturie!“ Dacă nu veți vorbi potrivit acestui cuvânt, nu veți avea parte de lumina zorilor. 21 Necăjit și flămând, poporul va pribegi prin țară, iar când îi va fi foame se va mânia și, uitându‑se în sus, va blestema pe regele lui și pe Dumnezeul lui. 22 Apoi se va uita către pământ, și iată că va fi numai necaz, întuneric și negură chinuitoare; și va fi aruncat în beznă.