NTR

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

1 Timothy 2 | Noua traducere în limba românã

1 Timothy 2 | Noua traducere în limba românã

Sfaturi cu privire la închinare

1 Înainte de toate, te îndemn să faci cereri, rugăciuni, mijlociri şi mulţumiri pentru toţi oamenii, 2 pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt în poziţii înalte, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi demnitatea. 3 Acest lucru este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4 Care doreşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoaşterea adevărului. 5 Căci este un singur Dumnezeu şi un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Cristos Isus, 6 Care S-a dat pe Sine Însuşi ca răscumpărare pentru toţi – despre aceasta s-a depus mărturie la timpul potrivit. 7 Pentru aceasta am fost pus predicator, apostol – spun adevărul, nu mint – şi învăţător al neamurilor în credinţă şi adevăr. 8 Vreau deci ca bărbaţii să se roage în orice loc, ridicând spre cer mâini sfinte*, fără mânie şi fără ceartă. 9 Femeile, de asemenea, vreau să se îmbrace în haine decente, cu modestie şi cumpătare, nu cu împletituri ale părului, nici cu aur sau cu mărgăritare, sau cu haine scumpe, 10 ci cu fapte bune, aşa cum se cuvine unor femei care se declară pioase. 11 O femeie să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. 12 Nu dau voie femeii să înveţe sau să aibă autoritate asupra bărbatului, ci să stea în tăcere. 13 Căci Adam a fost întocmit mai întâi, apoi Eva. 14 Şi nu Adam a fost înşelat, ci femeia a fost înşelată şi a căzut în neascultare. 15 Totuşi ea va fi mântuită prin naşterea de copii*, dacă rămâne în credinţă, în dragoste şi în sfinţenie, alături de cumpătare.