HUN

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Titus 2 | Hungarian

Titus 2 | Hungarian
1 Te pedig azt hirdesd, ami az egészséges tanításnak megfelel, 2 hogy az idős emberek józanok legyenek, tisztességesek, mértékletesek, a hitben, szeretetben, állhatatosságban egészségesek. 3 Hasonlóképen az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, ne legyenek patvarkodók, sem a mértéktelen borivás rabjai, hanem tanítsanak a jóra. 4 Oktassák a fiatal asszonyokat, hogy férjüket és gyermekeiket szeressék. 5 Legyenek mértékletesek, tiszták, háziasak, jók, férjüknek engedelmesek, hogy Isten beszédét miattuk ne gyalázzák. 6 Az ifjakat hasonlóképen intsd, hogy legyenek mértékletesek. 7 Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot, komolyságot, 8 egészséges, feddhetetlen beszédet, hogy az ellenfél megszégyenüljön, mivel semmi rosszat nem tud rólatok mondani. 9 A szolgákat intsd, hogy uruknak engedelmeskedjenek, mindenben kedvüket keressék, ne ellenkezzenek, 10 ne lopkodjanak, hanem teljes és igaz hűséget tanúsítsanak, hogy megtartó Istenünk tanításának mindenben díszére váljanak. 11 Mert megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, 12 amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon, 13 várva azt a boldog reménységet és a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését, 14 aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson magának tulajdonul olyan népet, amely jó cselekedetekre törekszik. 15 Ezt hirdesd, ints, feddj teljes határozottsággal. Senki téged meg ne vessen.