HUN

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Revelation 14:1-5 | Hungarian

Revelation 14:1-5 | Hungarian
1 És láttam, és íme egy Bárány állt a Sion hegyén és vele száznegyvennégyezren, akiknek homlokára volt írva az ő Atyjának neve. 2 És szózatot hallottam az égből, mint sok vizek zúgását, és mint nagy mennydörgés hangját, és hárfásoknak hangját hallottam, akik hárfájukkal hárfáztak. 3 És valami új éneket énekeltek a királyi szék előtt és a négy élőlény előtt és a vének előtt, és senki sem tanulhatta meg azt az éneket, csak a száznegyvennégyezer, akik áron vétettek meg a földről. 4 Ezek azok, akik nőkkel nem szennyezték be magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a Bárányt, bárhová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül első zsengéül Istennek és a Báránynak. 5 Szájukban nem találtatott hazugság, feddhetetlenek Isten királyi széke előtt. 6 És láttam egy másik angyalt repülni az ég közepén, akinél az örökkévaló evangélium volt, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot és minden nemzetségnek és törzsnek és nyelvnek és népnek. 7 Hangos szóval ezt mondta: ,,Féljétek az Istent, és neki adjatok dicsőséget, mert eljött ítéletének órája és imádjátok őt, aki teremtette a mennyet és a földet és a tengert és a vizek forrásait''. 8 És egy második angyal követte őt, aki így szólt: ,,Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! Mert paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek''. 9 És egy harmadik angyal is követte őket, és hangosan így szólt: ,,Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi homlokára vagy kezére, 10 az is iszik Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett haragjának poharába és kínozni fogják tűzzel és kénkővel a szent angyalok és a Bárány előtt. 11 Kínlódásuk füstje felmegy örökkön örökké, és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha felveszik az ő nevének bélyegét. 12 Itt van helye a szentek békességes tűrésének, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét!'' 13 És az égből szózatot hallottam, amely ezt mondta nekem: ,,Írd meg: Boldogok, a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól és az ő cselekedeteik követik őket''. 14 És láttam, és íme volt egy fehér felhő és a felhőn ült valaki, hasonló az Emberfiához, a fején arany korona volt, és a kezében éles sarló. 15 És egy másik angyal jött ki a templomból, hangosan kiáltva annak, aki a felhőn ült: ,,Lendítsd meg a sarlódat és arass, mert a földnek aratni valója beérett''. 16 A felhőn ülő sarlóját a földre dobta és learatta a földet. 17 És másik angyal is jött ki a mennyben lévő templomból és annál is éles sarló volt. 18 Az oltártól ismét egy másik angyal jött ki, akinek hatalma volt a tűzön, és hangosan kiáltott annak, akinél az éles sarló volt, és így szólt: ,,Lendítsd meg a te éles sarlódat és szedd le a föld szőlőjének fürtjeit, mert megértek a szemei''. 19 Ledobta azért az angyal éles sarlóját a földre, és a föld szőlőit megszedte, és belevetette Isten haragjának nagy borsajtójába. 20 Megtaposták a borsajtót a városon kívül és vér jött ki a borsajtóból, amely a lovak zablájáig ért, ezerhatszáz futamnyira.