HET

  • ESV
  • KJV
  • NIRV
  • NIV

Psalm 24 | Het Boek

Psalm 24 | Het Boek
1 Een psalm van David. De aarde en al haar rijkdom zijn van de HERE! 2 Hij drong het water terug, zodat droog land tevoorschijn kwam. 3 Wie kan de berg van de HERE beklimmen en binnengaan in de plaats waar Hij woont? Wie kan voor de HERE staan? 4 Alleen zij die schone handen en zuivere harten hebben, die zich niet inlaten met oneerlijkheid en leugens. 5 Zij zullen als een zegen van God zijn goedheid in hun leven ervaren. Die reikt Hij, hun verlosser, hun Zelf toe. 6 Zij mogen voor de HERE komen staan en Hem, de God van Jakob, hulde brengen. 7 Ga toch open, eeuwenoude poorten, en laat de geëerde Koning binnen! 8 Wie die geëerde Koning is? De HERE, sterk en machtig, onoverwinnelijk in de strijd! 9 Ja, zet de poorten wijd open en laat de geëerde Koning binnengaan. 10 Wie die geëerde Koning is? Hij is de HERE van alle hemelse legers. Hij is de Koning, die alle eer toekomt.