Yardım

Türkçe

|i97. Mezmur

1  RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü, Bütün kıyı halkları sevinsin!
2  Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini, Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.
3  Ateş yürüyor O'nun önünde, Düşmanlarını yakıyor çevrede.
4  Şimşekleri dünyayı aydınlatır, Yeryüzü görüp titrer.
5  Dağlar balmumu gibi erir, RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.
6  Gökler O'nun doğruluğunu duyurur, Bütün halklar görkemini görür.
7  Utansın puta tapanlar, Değersiz putlarla övünenler! RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!
8  Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB, Yahuda kentleri coşuyor.
9  Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi, Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.
10  Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin. O sadık kullarının canını korur, Onları kötülerin elinden kurtarır.
11  Doğrulara ışık, Temiz yüreklilere sevinç saçar.
12  Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun, Kutsallığını anarak O'na şükredin!
© 2018 ERF Medien