Yardım

Türkçe

|i96. Mezmur

1  Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be! Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!
2  Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün, Her gün duyurun kurtarışını!
3  Görkemini uluslara, Harikalarını bütün halklara anlatın!
4  Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer, İlahlardan çok O'ndan korkulur.
5  Halkların bütün ilahları bir hiçtir, Oysa gökleri yaratan RAB'dir.
6  Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır, Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.
7  Ey bütün halklar, RAB'bi övün, RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,
8  RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Sunular getirip avlularına girin!
9  Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının! Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!
10  Uluslara, ‹‹RAB egemenlik sürüyor›› deyin. Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz. O halkları adaletle yargılar.
11  Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü! Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!
12  Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler! O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları Sevinçle haykıracak. Çünkü O geliyor! Yeryüzünü yargılamaya geliyor. Dünyayı adaletle, Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.
© 2017 ERF Medien