Yardım

Türkçe

|i84. Mezmur

1  Ey Her Şeye Egemen RAB, Ne kadar severim konutunu!
2  Canım senin avlularını özlüyor, İçim çekiyor, Yüreğim, bütün varlığım Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.
3  Kuşlar bile bir yuva, Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu Senin sunaklarının yanında, Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!
4  Ne mutlu senin evinde oturanlara, Seni sürekli överler! |iSela
5  Ne mutlu gücünü senden alan insana! Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.
6  Baka Vadisi'nden geçerken, Pınar başına çevirirler orayı, İlk yağmurlar orayı berekete boğar.
7  Gittikçe güçlenir, Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.
8  Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle, Kulak ver, ey Yakup'un Tanrısı! |iSela
9  Ey Tanrı, kalkanımıza bak, Meshettiğin krala lütfet!
10  Senin avlularında bir gün, Başka yerdeki bin günden iyidir; Kötülerin çadırında yaşamaktansa, Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.
11  Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar; Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.
12  Ey Her Şeye Egemen RAB, Ne mutlu sana güvenen insana!
© 2018 ERF Medien