Yardım

Türkçe

|i64. Mezmur

1  Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman, Hayatımı düşman korkusundan koru.
2  Kötülerin gizli tasarılarından, O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.
3  Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,
4  Pusularından masum insanın üzerine atmak için. Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.
5  Birbirlerini kötülük yapmaya iter, Gizli tuzaklar tasarlarken, ‹‹Kim görecek?›› derler.
6  Haksızlık yapmayı düşünür, ‹‹Kusursuz bir plan yaptık!›› derler. İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.
7  Ama Tanrı onlara ok atacak, Ansızın yaralanacaklar.
8  Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.
9  Bütün insanlar korkuya kapılacak, Tanrı'nın işini duyuracak, O'nun yaptıkları üzerinde düşünecekler.
10  Doğru insan RAB'de sevinç bulacak, O'na sığınacak, Bütün temiz yürekliler O'nu övecek.
© 2018 ERF Medien