Yardım

Türkçe

|i62. Mezmur

1  Canım yalnız Tanrı'da huzur bulur, Kurtuluşum O'ndan gelir.
2  Tek kayam, kurtuluşum, Kalem O'dur, asla sarsılmam.
3  Birini ezmek için daha ne vakte kadar Hep birlikte üstüne saldıracaksınız, Eğri bir duvara, Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?
4  Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. Yalandan zevk alırlar. Ağızlarıyla hayırdua ederken, İçlerinden lanet okurlar. |iSela
5  Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul, Çünkü umudum O'ndadır.
6  Tek kayam, kurtuluşum, Kalem O'dur, sarsılmam.
7  Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır, Güçlü kayam, sığınağım O'dur.
8  Ey halkım, her zaman O'na güven, İçini dök O'na, Çünkü Tanrı sığınağımızdır. |iSela
9  Sıradan insan ancak bir soluk, Soylu insansa bir yalandır. Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.
10  Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin; Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.
11  Tanrı bir şey söyledi, Ben iki şey duydum: Güç Tanrı'nındır,
12  Sevgi de senin, ya Rab! Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.
© 2017 ERF Medien