Yardım

Türkçe

|i60. Mezmur

1  Bizi reddettin, parladın bize karşı, ey Tanrı, Öfkelendin; eski halimize döndür bizi!
2  Salladın yeri, yarıklar açtın; Onar çatlaklarını, çünkü yer sarsılıyor.
3  Halkına sıkıntı çektirdin, Sersemletici bir şarap içirdin bize.
4  Sancak verdin senden korkanlara, Okçulara karşı açsınlar diye. |iSela
5  Kurtar bizi sağ elinle, yardım et, Sevdiklerin özgürlüğe kavuşsun diye!
6  Tanrı şöyle konuştu kutsal yerinde: ‹‹Şekem'i sevinçle bölüştürecek, Sukkot Vadisi'ni ölçeceğim.
7  Gilat benimdir, Manaşşe de benim, Efrayim miğferim, Yahuda asam.
8  Moav yıkanma leğenim, Edom'un üzerine çarığımı fırlatacağım, Filist'e zaferle haykıracağım.›› fırlatılması, bir yerin sahiplenilmesi anlamına geliyordu.
9  Kim beni surlu kente götürecek? Kim bana Edom'a kadar yol gösterecek?
10  Ey Tanrı, sen bizi reddetmedin mi? Ordularımıza öncülük etmiyor musun artık?
11  Yardım et bize düşmana karşı, Çünkü boştur insan yardımı.
12  Tanrı'yla zafer kazanırız, O çiğner düşmanlarımızı.
© 2018 ERF Medien