Yardım

Türkçe

|i30. Mezmur

1  Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB, Çünkü beni kurtardın, Düşmanlarımı bana güldürmedin.
2  Ya RAB Tanrım, Sana yakardım, bana şifa verdin.
3  Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın, Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.
4  Ey RAB'bin sadık kulları, O'nu ilahilerle övün, Kutsallığını anarak O'na şükredin.
5  Çünkü öfkesi bir an sürer, Lütfu ise bir ömür; Gözyaşlarınız belki bir gece akar, Ama sabahla sevinç doğar.
6  Huzur duyunca dedim ki, ‹‹Asla sarsılmayacağım!››
7  Ya RAB, lütfunla beni güçlü bir dağ gibi Sarsılmaz kıldın; Ama sen yüzünü gizleyince, Dehşete düştüm.
8  Ya RAB, sana sesleniyorum, Rab'be yalvarıyorum:
9  ‹‹Ne yararı olur senin için dökülen kanımın, Ölüm çukuruna inersem? Toprak sana övgüler sunar mı, Senin sadakatini ilan eder mi?
10  Dinle, ya RAB, acı bana; Yardımcım ol, ya RAB!››
11  Yasımı şenliğe döndürdün, Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın.
12  Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın! Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim.
© 2018 ERF Medien