Yardım

Türkçe

|i150. Mezmur

1  RAB'be övgüler sunun! Kutsal yerde Tanrı'ya övgüler sunun! Gücünü gösteren göklerde övgüler sunun O'na!
2  Övgüler sunun O'na güçlü işleri için! Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!
3  Boru çalarak O'na övgüler sunun! Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!
4  Tef ve dansla O'na övgüler sunun! Saz ve neyle O'na övgüler sunun!
5  Zillerle O'na övgüler sunun! Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!
6  Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun! RAB'be övgüler sunun!
© 2018 ERF Medien