Yardım

Türkçe

|i149. Mezmur

1  RAB'be övgüler sunun! RAB'be yeni bir ezgi söyleyin, Sadık kullarının toplantısında O'nu ezgilerle övün!
2  İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun, Siyon halkı Kralları'yla coşsun!
3  Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına, Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!
4  Çünkü RAB halkından hoşlanır, Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.
5  Bu onurla mutlu olsun sadık kulları, Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!
6  Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler, Ellerinde iki ağızlı kılıçla
7  Uluslardan öç alsınlar, Halkları cezalandırsınlar,
8  Krallarını zincire, Soylularını prangaya vursunlar!
9  Yazılan kararı onlara uygulasınlar! Bütün sadık kulları için onurdur bu. RAB'be övgüler sunun!
© 2018 ERF Medien