Yardım

Türkçe

|i141. Mezmur

1  Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş! Sana yakarınca sesime kulak ver!
2  Duam önünde yükselen buhur gibi, El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!
3  Ya RAB, ağzıma bekçi koy, Dudaklarımın kapısını koru!
4  Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin, Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım; Onların nefis yemeklerini tatmayayım.
5  Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır, Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir, Başım reddetmez onu. Çünkü duam hep kötülere karşıdır.
6  Önderleri kayalardan aşağı atılınca, Dinleyecekler tatlı sözlerimi.
7  Sabanla sürülüp yarılmış toprak gibi, Saçılmış kemiklerimiz ölüler diyarının ağzına.
8  Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB, Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma!
9  Koru beni kurdukları tuzaktan, Suç işleyenlerin kapanlarından.
10  Ben güvenlik içinde geçip giderken, Kendi ağlarına düşsün kötüler.
© 2018 ERF Medien