Yardım

Türkçe

|i138. Mezmur

1  Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB, İlahlar önünde seni ilahilerle överim.
2  Kutsal tapınağına doğru eğilir, Adına şükrederim, Sevgin, sadakatin için. Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.
3  Seslendiğim gün bana yanıt verdin, İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.
4  Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü, Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.
5  Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB, Çünkü çok yücesin.
6  RAB yüksekse de, Alçakgönüllüleri gözetir, Küstahları uzaktan tanır.
7  Sıkıntıya düşersem, canımı korur, Düşmanlarımın öfkesine karşı el kaldırırsın, Sağ elin beni kurtarır.
8  Ya RAB, her şeyi yaparsın benim için. Sevgin sonsuzdur, ya RAB, Elinin eserini bırakma!
© 2018 ERF Medien