Yardım

Türkçe

|i134. Mezmur

1  Ey sizler, RAB'bin bütün kulları, RAB'bin Tapınağı'nda gece hizmet edenler, O'na övgüler sunun!
2  Ellerinizi kutsal yere doğru kaldırıp RAB'be övgüler sunun!
3  Yeri göğü yaratan RAB kutsasın sizi Siyon'dan.
© 2018 ERF Medien