Yardım

Türkçe

|i130. Mezmur

1  Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,
2  Sesimi işit, ya Rab, Yalvarışıma iyi kulak ver!
3  Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan, Kim ayakta kalabilir, ya Rab?
4  Ama sen bağışlayıcısın, Öyle ki senden korkulsun.
5  RAB'bi gözlüyorum, Canım RAB'bi gözlüyor, Umut bağlıyorum O'nun sözüne.
6  Sabahı gözleyenlerden, Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok, Canım Rab'bi gözlüyor.
7  Ey İsrail, RAB'be umut bağla! Çünkü RAB'de sevgi, Tam kurtuluş vardır.
8  İsrail'i bütün suçlarından Fidyeyle O kurtaracaktır.
© 2018 ERF Medien