Yardım

Türkçe

|i114. Mezmur

1  İsrail Mısır'dan çıktığında, Yakup'un soyu yabancı dil konuşan bir halktan ayrıldığında,
2  Yahuda Rab'bin kutsal yeri oldu, İsrail de O'nun krallığı.
3  Deniz olanı görüp geri çekildi, Şeria Irmağı tersine aktı.
4  Dağlar koç gibi, Tepeler kuzu gibi sıçradı.
5  Ey deniz, sana ne oldu da kaçtın? Ey Şeria, neden tersine aktın?
6  Ey dağlar, niçin koç gibi, Ey tepeler, niçin kuzu gibi sıçradınız?
7  Titre, ey yeryüzü, Kayayı havuza, Çakmaktaşını pınara çeviren Rab'bin önünde, Yakup'un Tanrısı'nın huzurunda.
© 2018 ERF Medien