Yardım

Türkçe

|i113. Mezmur

1  Övgüler sunun RAB'be! Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları, RAB'bin adına övgüler sunun!
2  Şimdiden sonsuza dek RAB'bin adına şükürler olsun!
3  Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar RAB'bin adına övgüler sunulmalı!
4  RAB bütün uluslara egemendir, Görkemi gökleri aşar.
5  Var mı Tanrımız RAB gibi, Yücelerde oturan,
6  Göklerde ve yeryüzünde olanlara Bakmak için eğilen?
7  Düşkünü yerden kaldırır, Yoksulu çöplükten çıkarır;
8  Soylularla, Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.
9  Kısır kadını evde oturtur, Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar. RAB'be övgüler sunun!
© 2017 ERF Medien