Yardım

Türkçe

Ahaşveroş ve Mordekay'a Övgü

1  Kral Ahaşveroş ülkeyi en uzak kıyılarına dek haraca bağlamıştı.
2  Büyüklüğü, kahramanlıkları ve Mordekay'ı her bakımdan nasıl onurlandırdığı Pers ve Med krallarının tarihinde yazılıdır.
3  Yahudi Mordekay, Kral Ahaşveroş'tan sonra ikinci adam olmuştu. Yahudi soydaşları arasında saygı gören ve çoğunluk tarafından sevilen biriydi. Çünkü halkının iyiliğini düşünüyor, bütün soydaşlarının esenliği için çaba gösteriyordu.
© 2017 ERF Medien