Nápověda

Slovo na cestu

1 Mrtvé mouchy v parfému způsobí, že celá láhev voňavky se zkazí a páchne. Stejně způsobí stačí troška bláznovství a pošetilosti, jestliže jsou ceněny více než moudrost a čest.
2 Myšlení moudrého je zaměřeno na správné věci, kdežto hlupák se zabývá pošetilostmi.
3 Ať jde hlupák kamkoli, rozum vždycky postrádá, a přesto každého považuje za omezence.
4 Jestliže upadneš v nelibost u nadřízeného, nevzdávej se svého místa; mírnost a rozvážnost odvrátí mnohá pochybení.
5 Jednu špatnost jsem na světě poznal, a to je zlo, které páchají ti, co mají moc:
6 Hlupákům svěří vysoké postavení zatímco schopní sedí dole.
7 Viděl jsem, že na koních jezdí sluhové, kteří se dostali k moci, zatímco knížata chodí pěšky jako podřízení.
8 Kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne, kdo bourá zeď, toho uštkne had, který se v její škvíře skrýval.
9 Kdo láme kámen, zraní ho střepina, kdo štípe dříví, způsobí si bolest.
10 Jestliže se ztupí sekera a nenaostří-li se znovu, je k práci potřebí vynaložit mnohem více síly. I zde je potřebná moudrost.
11 Zaříkávat hada, když už uštknul, nemá žádný význam.
12 Když moudrý mluví, šíří příjemnou pohodu, kdežto hlupák svým tlacháním škodí sám sobě.
13 Sotva pusu otevře, sype se z ní hloupost, a když domluví, zůstanou jen nesmysly.
14 Blázen, ten má mnoho řečí; člověk přece nikdy neví, co nastane. Je snad někdo, kdo by to mohl oznámit?
15 Blázen se tak vyčerpá svým pachtěním, že mu nezbude síla, aby došel k cíli.
16 Běda tobě, země, je-li tvým králem nezkušený mladík a jestliže tvá knížata hned ráno hodují.
17 Dobře je té zemi, jejíž panovník je z důstojného rodu a kde se knížata scházejí pro posílení a ne pro opilství.
18 Pro lenost se rozpadají krovy domu a pro pohodlnost zatéká do domu.
19 Pro potěšení se připravuje pokrm a pro obveselení se nalévá víno. Peníze všechno vyřeší.
20 Králi ani v myšlenkách nespílej a ani ve svém pokojíku, kam sám chodíš spát, nenadávej na bohatého; pamatuj, že i nebeské ptactvo roznese tvůj hlas a opeření poslové vyzradí každé tvé slovo.
© 2018 ERF Medien