Nápověda

Slovo na cestu

1 "Nebuďte smutní, věříte v Boha, věřte i ve mne.
2 U mého Otce je domov pro všechny. Odcházím, abych vám připravil místo.
3 Až ho připravím, přijdu, vezmu si vás k sobě a zůstanete se mnou. Kdyby to nebyla pravda, já bych vám to neřekl.
4 Znáte cíl i cestu."
5 "Pane, nevíme, kam jdeš," namítl Tomáš,"jak bychom mohli znát cestu?"
6 Ježíš mu na to řekl: "Já jsem cesta k Bohu, pravda o Bohu a život s Bohem. Proto k mému Otci můžete přijít jen skrze mne.
7 Kdo zná mne, zná i Otce a vidí ho."
8 "Ukaž nám Otce a budeme spokojeni," řekl Filip.
9 Ježíš ho pokáral: "Filipe, tak dlouho s vámi žiji a ty jsi mne ještě nepoznal? Jak se tak můžeš ptát? Kdo vidí mne, vidí Otce. Proč mne tedy žádáš, abych ti ho ukázal?
10-11 Nevěříš, že mezi mnou a Otcem je dokonalá jednota? Vždyť všechno, co říkám a dělám, pochází z mého Otce.
12 V těch, kteří mi uvěří, bude moje dílo pokračovat a rozmáhat se, protože já odcházím k Otci.
13-14 Tam se postarám o to, aby vaše modlitby v zájmu mého díla došly naplnění. Tak bude oslaven Otec i Syn.
15 Milujte mne a nebude vám zatěžko mne poslouchat.
16 Přimluvím se u Otce, aby vám seslal za mne Zástupce, který by s vámi navždy zůstal.
17 Bude to Boží Duch, který vás povede k pravdě. Lidem, kteří dají jen na své smysly a pocity, zůstane skryt. Vám nebude cizí, protože bude s vámi a ve vás.
18 Vrátím se k vám a nenechám vás opuštěné.
19 Zanedlouho mne svět ztratí z očí, ale vy mne budete vidět očima víry a budete mít podíl na mém životě.
20 Pak budete prožívat skutečnou jednotu se mnou.
21 Svou lásku mi dokážete tím, že mne budete poslouchat. A kdo mne miluje, zachová si Otcovu lásku. I já ho budu milovat a dám se mu poznat."
22 "Pane, proč tě smíme poznat jen my a ostatní ne?" zeptal se Juda.
23 "Kdo mne miluje oddanou láskou, také můj Otec mu vyjde vstříc; přijdeme k němu a budeme u něho.
24 Kdo mě nemiluje, nedbá na moje slova a pohrdá Bohem.
25 Řekl jsem vám vše, co jsem vám tu na zemi měl říci.
26 Až odejdu, Otec vám pošle Ducha svatého, který mne zastoupí. Ten vás všemu naučí a bude vám připomínat, co jsem vám kdy řekl.
27 Odkazuji vám svůj pokoj. Dávám jiný pokoj, než slibuje svět, a tak se nebojte a nedejte se zastrašit.
28 Vždyť jsem řekl: odcházím a zase přijdu. Milujete-li mne, pak se z mého odchodu budete radovat spolu se mnou. Vždyť odcházím k Otci, který je větší než já.
29 Odhalil jsem vám to, co se stane, abyste uvěřili, až se mé předpovědi splní.
30 Nezbývá už mnoho času k rozmluvě, protože přichází zlý vládce tohoto světa. Proti mně však nic nezmůže, protože se podřizuji Otcově vůli. Činím to z lásky k Otci a na svědectví světu. Pojďme, přátelé!"
© 2018 ERF Medien